Flexibel onderwijs

Onderwijs dat is afgestemd op de individuele ambities en omstandigheden van studenten waarin de lerende mag kiezen en invloed kan uitoefenen op de inrichting van het eigen leertraject.

Toelichting

Flexibel onderwijs of het begrip ‘Flexibilisering’ zoals OCW gebruikt, is een antwoord op de vraag naar een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, naar een pluriforme benadering van de populatie en het toepassen van nieuwe inzichten ten aanzien van leren en opleiden. In de handreiking van OCW (2016) worden zeven verschillende vormen van flexibiliteit onderscheiden die terug te brengen zijn naar flexibiliteit via inhoud, vorm en tijd. Deze vormen van flexibilisering steunen sterk op de gedachte dat talent en competentieontwikkeling het beste gedijen als een lerende mag kiezen en invloed kan uitoefenen op de inrichting van het eigen leertraject (autonomie en zelfregulatie) (OCW, 2016). Flexibel onderwijs is gebaseerd op het persoonsgerichte paradigma.

NVAO

De visie op leren en opleiden en gekozen onderwijsconcept is uitgangspunt voor de verantwoording van de hele opleiding (alle standaarden).

Vergelijking met regulier

Binnen het reguliere onderwijs is - binnen de daarvoor geldende kaders van de WHW - beperkte ruimte om vorm te geven aan flexibel onderwijs.