Formeel leren

Leren in een georganiseerde en gestructureerde context met een door de lerende gesteld doel en leidend tot formele erkenning en certificering (Duvekot, 2017).

Toelichting

De student maakt gebruik van (een combinatie van) non-formele, formele en informele settings van leren (Berkel, Bax & Joosten-Ten Brinke, 2017).

NVAO

De visie op leren en opleiden wordt verantwoord in Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving).

Vergelijking met regulier

Er is geen verschil met het reguliere onderwijs.