Hybride leeromgeving

Leeromgeving die bestaat uit een vermenging van allerlei vormen van leren in verschillende leercontexten (Zitter & Hoeve, 2012).

Toelichting

De hybride leeromgeving wordt door Fontys gedefinieerd als leren in de driehoek contactonderwijs, online leren en werkplekleren (Fontys, 2016). Hiermee wordt verwezen naar de leercontext. Zitter & Hoeve (2012) geven een bredere definitie die -binnen de leercontext- ook allerlei vormen van leren onderkent: formeel, informeel en non-formeel. De ruggengraat van een hybride leeromgeving wordt gevormd door onderling verbonden authentieke taken (Aalsma, 2011).

NVAO

De opleiding verantwoordt in Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) dat de inrichting van de hybride leeromgeving voor alle studenten adequaat is om de eenheden van leeruitkomsten te realiseren.

Vergelijking met regulier

Het ontstaan van hybride leeromgevingen komt voort uit de veranderingen in de onderwijspraktijk. Rollen, middelen en locaties worden gewijzigd, uitgebreid en vervangen (Engestrom, 2009). Het brede begrip van een hybride leeromgeving vervangt het binnen het reguliere onderwijs gehanteerde begrip curriculum of onderwijsprogramma.