Intake-assessment

Portfolio-assessment op verzoek van de student om eerdere leerervaringen te valideren voordat de student staat ingeschreven voor de opleiding. Hiervoor wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht.

Toelichting

Het intake-assessment is een leerwegonafhankelijke toets die de student aflegt zonder dat de student staat ingeschreven en waarvoor een kostendekkend tarief in rekening wordt gebracht op basis van een integrale kostprijs (Hesseling, van Zijl & Wiktor (2018). Bij een intake-assessment gaat het om een erkenning (validering) van het kennen en kunnen van de aanstaande student door examinatoren in de rol van assessor. De student ontvangt een verklaring; studiepunten worden pas na inschrijving toegekend. Het intake-assessment moet niet verward worden met een EVC-procedure die wordt afgenomen door een daarvoor gecertificeerd orgaan en waarbij de assessoren niet van de opleiding zijn (Hesseling, van Zijl & Wiktor (2018).

NVAO

De wijze waarop het intake-assessment plaatsvindt wordt bij Standaard 3 (Toetsing) verantwoord.

Vergelijking met regulier

Het intake-assessment wordt ook gehanteerd in het reguliere onderwijs bijvoorbeeld als de student na een onderbreking weer wil instromen bij de opleiding. Ook hier geldt tegen kostendekkend tarief.