Intakegesprek

Gesprek met de aankomende student voor aanvang van de opleiding om zicht te krijgen op eerdere leerervaringen en het toekomstige leertraject.

Toelichting

Een intakegesprek gevoerd door een docent in de rol van studiecoach, is bedoeld om met de aankomende student in kaart te brengen over welke leerervaringen deze beschikt en welke mogelijk na inschrijving gevalideerd kunnen worden. Het betreft uitdrukkelijk een indicatie of de student na inschrijving bij de opleiding bewijsmateriaal kan inzetten om eenheden van leeruitkomsten aan te tonen. Tevens wordt verkend hoe het leertraject vorm kan krijgen en op welke manier de werkkring van de student kan worden benut voor het leren binnen de hybride leeromgeving. Aan een intakegesprek kunnen geen rechten worden ontleend (Hesseling, van Zijl & Wiktor, 2018).

NVAO

De wijze waarop de intake plaatsvindt, wordt verantwoord in Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving).

Vergelijking met regulier

Het begrip intakegesprek komt in het reguliere onderwijs voor als eerste gesprek bijvoorbeeld bij de start van de opleiding met de studieloopbaanbegeleider.