Leeractiviteit

Activiteit die de student onderneemt om een leerproces in gang te zetten.

Toelichting

De student leert op verschillende manieren (formeel, informeel en non-formeel) in verschillende leercontexten. Om te leren ondernemen studenten bepaalde activiteiten. Deze activiteiten worden leeractiviteiten genoemd en bepalen in grote mate de kwaliteit van de leerresultaten die studenten behalen (Katholieke Universiteit Leuven, z.j.). De opleiding biedt daarvoor een adequate hybride leeromgeving aan die past bij de ambities en omstandigheden van de student.

NVAO

De opleiding verantwoordt in Standaard 4 (Gerealiseerde leerresultaten) dat de student alle eenheden van leeruitkomsten heeft gerealiseerd ongeacht het gevolgde leertraject.

Vergelijking met regulier

Er is geen verschil met het reguliere onderwijs.