Leertraject

Geheel van leeractiviteiten die een student onderneemt om de eenheden van leeruitkomsten te realiseren.

Toelichting

In flexibel onderwijs is sprake van een persoonlijk leertraject. Daarvoor maakt de student - in samenspraak met de studiecoach- afspraken die periodiek worden vastgelegd en bijgesteld in de onderwijsovereenkomst (OCW, 2016). OCW en NVAO hanteren het begrip ‘opleidingstraject’.

NVAO

De opleiding verantwoordt in Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) dat de leertrajecten-activiteiten adequaat zijn om de eenheden van leeruitkomsten te realiseren. De opleiding laat zien hoe zij rekening houdt met verschillen tussen (groepen) studenten in kennis, ervaringen, tijd, loopbaandoelen en omstandigheden (NVAO, 2016).

Vergelijking met regulier

In het reguliere onderwijs wordt ook gesproken over leertrajecten. Verschil is dat binnen het flexibele onderwijs sprake is van een persoonlijk, mede door de student vormgegeven leertraject.