Non-formeel leren

Leren verankerd in geplande activiteiten die niet expliciet bedoeld zijn om in/van te leren maar wel doelgericht (Duvekot, 2017).

Toelichting

De student maakt gebruik van (een combinatie van) non-formele, formele en informele settings van leren (Berkel, Bax & Joosten-Ten Brinke, 2017).

NVAO

De visie op leren en opleiden wordt verantwoord in Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving).

Vergelijking met regulier

Er is geen verschil met het reguliere onderwijs.