Onderwijsactiviteit

Activiteit die de opleiding aanbiedt om een leerproces in gang te zetten.

Toelichting

De opleiding biedt binnen de hybride leeromgeving onderwijsactiviteiten aan waaraan de student kan deelnemen.

NVAO

De opleiding verantwoordt in Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) dat de onderwijsactiviteiten die de opleiding aanbiedt, adequaat zijn om de eenheden van leeruitkomsten te realiseren. De opleiding laat zien hoe zij rekening houdt met verschillen tussen (groepen) studenten in kennis, ervaringen, tijd, loopbaandoelen en omstandigheden (NVAO, 2016).

Vergelijking met regulier

Er is geen verschil met het reguliere onderwijs.