Onderwijsovereenkomst

Overeenkomst tussen Fontys en student waarin het individuele leertraject wordt vastgelegd.

Toelichting

Omdat het om ‘maatwerk ‘gaat, dient individueel te worden vastgelegd wat het leertraject voor de student inhoudt en de begeleiding daarvan door de docent (OCW, 2015). De opleiding en de student maken vooraf expliciet, inhoudelijke afspraken over de invulling van het individuele opleidingstraject per eenheid van leeruitkomsten en de begeleiding daarvan door de docent (NVAO, 2016). Een onderwijsovereenkomst biedt de student de noodzakelijke duidelijkheid en rechtszekerheid ten aanzien van het onderwijs dat hij mag verwachten. Het maakt tevens duidelijk dat alleen studenten die daarmee instemmen experimenteel onderwijs krijgen (OCW, 2016).

[verder lezen]

NVAO

In Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) wordt verantwoord hoe en wanneer de onderwijsovereenkomst tot stand komt en leidt tot adequate leertrajecten.

Vergelijking met regulier

In het regulier onderwijs is geen sprake van een onderwijsovereenkomst. Het onderwijsprogramma en de toetsing is voor alle studenten vastgelegd in de OER. Individuele maatwerktrajecten die afwijken van het vastgelegde onderwijsprogramma zijn mogelijk en dienen goedgekeurd te worden door de examencommissie. In het Experiment Leeruitkomsten heeft elke student een individueel onderwijsprogramma (leertraject).