Opleiding

Een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten dat leidt tot een getuigschrift (art. 7.3 van de WHW). Een opleiding staat geregistreerd in het CROHO.

Toelichting

Een opleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) waarin alle opleidingen zijn vermeld, die, indien de tot die opleiding behorende tentamens met voldoende resultaat zijn afgelegd, een officieel getuigschrift hbo-onderwijs opleveren met de daarbij behorende graad (Associate degree, Bachelor of Master).

NVAO

In Standaard 4 (Gerealiseerde leerresultaten) wordt verantwoord dat elke student alle eenheden van leeruitkomsten heeft gerealiseerd.

Vergelijking met regulier

In het reguliere onderwijs bestaat een opleiding uit een samenhangend geheel van onderwijseenheden.