Opleidingsniveau

Het niveau van de opleiding conform de kenmerken vastgesteld in de het Nederlands Kwalificatieraamwerk

Toelichting

Op voorstel van de Europese Commissie zijn afspraken gemaakt over de opleidingsniveaus en de bijbehorende kenmerken. Dit is vastgelegd in het European Qualifications Framework (EQF) dat de opleiding zowel in termen van niveau als van vaardigheden, kennis en competenties beschrijft. De verschillende lidstaten van de EU hebben een eigen kwalificatieraamwerk dat is gerelateerd aan het EQF. Het EQF onderkent acht verschillende niveaus; het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) bestaat uit acht niveaus en één instroomniveau.

NVAO

De beoogde leerresultaten (Standaard 1) beschrijven aantoonbaar het opleidingsniveau zoals gedefinieerd in het Nederlandse kwalificatieraamwerk (NVAO, 2016).

Vergelijking met regulier

Er is geen verschil met het reguliere onderwijs.