Portfolio-assessment

Geïntegreerd beoordelingsmoment waarin op basis van bewijsmateriaal in het portfolio en een gestructureerd gesprek wordt vastgesteld welke eenheden van leeruitkomsten de student beheerst.

Toelichting

Het portfolio-assessment geeft de mogelijkheid om eenheden leeruitkomsten te beoordelen op basis van informatie uit diverse bronnen van veel (beroeps)situaties en over langere tijd. Het portfolio-assessment bestaat uit twee fasen (Jaspers & Speetjens, 2007):
1. de voorbereidende fase waarin assessoren onafhankelijk van elkaar beoordelen of het bewijsmateriaal toereikend is om het assessmentgesprek te kunnen voeren;
2. de uitvoerende fase bestaande uit:
criteriumgericht interview (CGI) op basis van criteria;
• vaststellen van welke eenheden van leeruitkomsten zijn gerealiseerd;
• geven ontwikkelingsgerichte feedback;
• vastleggen bevindingen en eindoordeel.
Het portfolio-assessment is een vorm van leerwegonafhankelijke toetsing (OCW, 2016).

[verder lezen]

NVAO

De wijze waarop het portfolio-assessment vorm krijgt en wordt uitgevoerd, wordt in Standaard 3 (Toetsing) verantwoord.

Vergelijking met regulier

In een reguliere onderwijs wordt afhankelijk van het gekozen onderwijsconcept het portfolio-assessment ook als toetsvorm gebruikt.