Portfolio-assessment

Meer weten Portfolio-assessment

De voorbereidende fase van het portfolio-assessment vindt plaats in afwezigheid van de student. De assessoren bekijken en beoordelen onafhankelijk van elkaar het bewijsmateriaal met inachtneming van de afgesproken kwaliteitscriteria. Op basis van de bevindingen beslissen de assessoren welke vragen ze nog wensen te stellen om aanvullende informatie over het gerealiseerde niveau van de student te verkrijgen. Dit gesprek met de student dient methodisch en volgens een bepaald protocol te verlopen in de vorm van een criteriumgericht interview.