Tentamen

Een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden en/of competenties bij de afsluiting van een eenheid van leeruitkomsten alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dit onderzoek (art. 7.10 lid 1 van de Wet).

Toelichting

Elke eenheid van leeruitkomsten wordt afgesloten met een tentamen. Een tentamen kan bestaan uit één of meerdere toetsen. Als het tentamen met goed gevolg is afgelegd, krijgt de student de studiepunten behorende bij de betreffende eenheid van leeruitkomsten.

NVAO

De wijze waarop het tentamen vorm krijgt, wordt in Standaard 3 (Toetsing) verantwoord.

Vergelijking met regulier

In het reguliere onderwijs is een tentamen de afsluiting van een onderwijseenheid (WHW art. 7.10).