Vrijstelling

Gehele of gedeeltelijke ontheffing om te voldoen aan inschrijvings- en/of toelatingsvoorwaarden en/of het afleggen van een tentamen behorend bij een eenheid van leeruitkomsten.

Toelichting

Op basis van feitelijk bewijsmateriaal (getuigschriften, certificaten, etc) kan een student een vrijstelling aanvragen voor een eenheid van leeruitkomsten (Fontys, 2018). Een verzoek om vrijstelling van de propedeuse op grond van een gelijkwaardig getuigschrift dient beoordeeld te worden door de instituutsdirecteur (WHW art. 7.30).

NVAO

In Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) wordt verantwoord hoe en welk feitelijk bewijsmateriaal kan
leiden tot een vrijstelling.

Vergelijking met regulier

Er is geen verschil met het reguliere onderwijs in die zin dat het ook mogelijk is om bewijsmateriaal via een portfolio-assessment te valideren.