Werkplekleren

Op ervaring gebaseerd, grotendeels zelfgestuurd leren dat plaatsvindt in de reële arbeidssituatie als leeromgeving.

Toelichting

De student leert in reële arbeidssituaties op basis van werkelijke vragen, issues en problemen uit de praktijk (OCW, 2016). Van belang is dat inzichtelijk is of de werkplek geschikt is, of geschikt te maken is, om bij te dragen aan het realiseren van de eenheden van leeruitkomsten (OCW, 2016). De opbrengst van het leren in de praktijk is pas optimaal als de praktijkcomponent nadrukkelijk inhoudelijk is geïntegreerd in het leertraject (Onderwijsraad, 2003). In het CROHO staat vermeld of een associate degree- of bacheloropleiding, die in deeltijd wordt aangeboden, eisen stelt aan de werkkring. Indien dit is vermeld, betekent dit dat de student niet kan worden ingeschreven als hij niet beschikt over een werkkring die aan die eisen voldoet. Dit moet voorafgaand aan de inschrijving worden gecontroleerd. Indien er geen eisen worden gesteld, kan de student niet worden geweigerd indien deze niet beschikt over een geschikte werkkring. De opleiding is verplicht met de student naar een geschikte praktijkplek te zoeken. Indien een masteropleiding eisen stelt aan een werkkring, is dit uitgewerkt in de OER (wordt niet in het CROHO geregistreerd).

Verder lezen

    NVAO

    De opleiding verantwoordt in Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) het werkplekleren in combinatie met andere leercontexten leidt tot het realiseren van de eenheden van leeruitkomsten.

    Vergelijking met regulier

    Er is geen verschil met het reguliere onderwijs.