Werkplekleren

Meer weten Werkplekleren

De Onderwijsraad (2003) geeft aan waar de arbeidssituatie aan moet voldoen om het verwerven van leeruitkomsten mogelijk te maken. Die eisen zijn:
1. realiteitsgehalte: inhoud, variatie, echtheid en samenwerking;
2. ontwikkelingsgericht karakter: breedte en kernproblemen;
3. didactische vormgeving: structurering en begeleiding;
4. institutionele waarde: inhoudelijke integratie.

Aandachtspunten bij een goede borging van werkplekleren zijn volgens OCW (2016):
- leeruitkomsten bieden ruimte voor realisatie daarvan voor werkend leren;
- geschiktheid van de werkplek voor het uitvoeren van leeractiviteiten gericht op realisatie van de leeruitkomsten;
- adequate begeleiding van zowel opleiding als werkgever;
- duidelijkheid over de wijze waarop de leerresultaten worden beoordeeld/ gevalideerd en eventuele rol van de praktijk daarbij;
- zorgen voor duurzame, op ontwikkeling gerichte samenwerking tussen opleiding en organisatie;
- zorgen voor heldere afspraken (tripartite-overeenkomst).