Relevante publicaties

Landelijke kaders

Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs. Den Haag: Staatsblad, 8 april 2016. Link
Besluit experimenten vraagfinanciering. Den Haag: Staatsblad, 11 april 2016.Link
OCW (2016). Handreiking pilots flexibilisering hoger onderwijs. Den Haag Ministerie van OCW.Link
OCW. (2014) Flexibel onderwijs voor werkenden. Den Haag: Ministerie van OCW.Link
OCW & NVAO. (2016). FAQ’s van OCW en NVAO. Den Haag: Ministerie van OCW.Link
NVAO (2019). Beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. Protocol. Den Haag: NVAO.Link

Fontyskaders

Hesseling, M. , Zijl, E. van & Wiktor, A. (2018). Notitie Validering (Eenheden van) Leeruitkomsten bij start opleiding (met besluit stuurgroep Flexibilisering). Eindhoven: Fontys Hogescholen.
Fontys Hogescholen (2015). Aanvraag Fontys Hogescholen Subsidieregeling Flexibel hoger onderwijs volwassenen (Leven Lang Leren). Eindhoven: Fontys Hogescholen.
Fontys Hogescholen (2016). Aanvraag Experiment Leeruitkomsten van Fontys Hogescholen met informatiedosssier. Eindhoven: Fontys Hogescholen.
Fontys Hogescholen (2018). Algemeen deel OER flexibel onderwijs. Eindhoven: Fontys Hogescholen.Link
Fontys Hogescholen. (2016). Aanvraag Experiment Leeruitkomsten van Fontys Hogescholen. Eindhoven: Fontys Hogescholen.
OCW (2017). Besluit aanvraag Fontys Hogescholen deelname experiment leeruitkomsten (met aanbevelingen NVAO en onderwijsinspectie). Den Haag: Ministerie van OCW.

Overige publicaties

Aalsma, E. (2011). De omgekeerde leerweg: een nieuw perspectief voor het beroepsonderwijs. Delft: Eburon.Link
Berkel, Bax & Joosten-ten Brink, D. (2017). Toetsen in het hoger onderwijs. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Link
Cedefop (2011). Learning while working. Success stories on workplace learning in Europe. Luxembourg. European CommunicatiesLink
Duvekot (2016). Leren waarderen. Een studei van EVC en gepersonaliseerd leren [proefschrift]. Utrecht: Universiteit van Utrecht.
Engeström, Y. (2009). From Learning Environments and Implementation to Activity Systems and Expansive Learning. Actio: An International Journal of Human Activity Theory, 2, 17-33.Link
Jaspers, M. & Speetjens, J. 2007), Competentiegestuurd opleiden en leren. Eindhoven: Fontys HogescholenLink
Katholieke Universiteit Leuven (z.j.). Leeractiviteiten. Geraadpleegd op 8 mei viaLink
Klarus, R., Peeters, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Toetsen en valideren van leeruitkomsten in flexibel onderwijs. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke (Red.), Toetsen in het hoger onderwijs (pp. 95-107). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.Link
Losse, M. (2016). De relevantie van onderzoekend vermogen. Thema 2016, 1.
Moon J (2002): The Module and Programmes Development Handbook: A Practical Guide to Linking Levels, Outcomes and Assessment Criteria. Abingdon: Routledge Falmer.
Onderwijsraad (2003). Werkplekleren in de beroepsonderwijskolomLink
Parry, S. (1996). The Quest for Competences. Training: 33, 48-56.
Zitter, I. & Hoeve, A. (2012). Hybride leeromgevingen: Het verweven van leer- en werkprocessen. ’s Hertogenbosch/ Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.Link