Visie flexibel onderwijs voor werkende professionals

Deeltijdonderwijs

Binnen het Programma Fontys Flexibilisering Deeltijdonderwijs wordt sinds september 2016 binnen vijf pilots geëxperimenteerd met het flexibel inrichten van deeltijdonderwijs. Die pilot spelen zich af in de Domeinen: Economie, Educatie, Economie, Mens en Gezondheid, Technologie en Innovatie en Techniek en Logistiek. Doel van het programma is om dit deeltijdonderwijs aantrekkelijker en passender te maken voor werkenden.

Visie
In begin 2019 is in samenwerking met de pilots gewerkt aan het opstellen van een Fontysbrede visie op flexibel onderwijs voor werkende professionals.
Momenteel is er een 1.0 versie van die visie. Waarom een 1.0 versie? Omdat we in een programma zitten waarin tot eind 2020 wordt geëxperimenteerd en eind 2020 de visie verder wordt geactualiseerd. Tot dan is deze visie het richtsnoer voor verdere doorontwikkeling van de pilots.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.