Voorbeelden uit de praktijk

Binnen het Programma Fontys Flexibilisering Deeltijd wordt sinds september 2016 binnen vijf pilots geƫxperimenteerd met het flexibel inrichten van deeltijdonderwijs. Die pilot spelen zich af in de Domeinen: Economie, Educatie, Economie, Mens en Gezondheid, Technologie en Innovatie en Techniek en Logistiek. Doel van het programma is om dit deeltijdonderwijs aantrekkelijker en passender te maken voor werkenden.

Studenten over flexibel deeltijdonderwijs

Fontys AD Engineering

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Fontys MIZ

Lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs

Fontys Pro Economie