Workshops

In workshopronde 1 en 2 kun je kiezen uit diverse workshops

 • Typeren van leeromgevingen op de grens tussen school en de beroepspraktijk; waar zitten de verschillende social labs van Fontys?

  In het beroepsonderwijs is het een permanente uitdaging om onderwijs en beroepspraktijk goed met elkaar te verbinden. Een van de manieren om dit te doen is door leeromgevingen te ontwerpen op de grens tussen school en de beroepspraktijk. We weten alleen nog niet zoveel over welke typen leeromgevingen op die grens mogelijk zijn, welke keuzes we daarin kunnen maken en waar we die keuzes dan precies op baseren.

  Met mijn onderzoek naar leeromgevingen op de grens school en beroepspraktijk probeer ik dit in kaart te brengen in de vorm van een typologie.

  De insteek van de workshop is om kort de inzichten tot nu toe te delen middels een voorlopige typologie van leeromgevingen en vervolgens met elkaar te kijken hoe de verschillende social labs van Fontys hier in passen en welke inzichten dit oplevert voor de (verdere) ontwikkeling van social labs enerzijds en voor aanscherping van de typologie anderzijds.

  Door: Erica Bouw, hogeschooldocent en onderzoeker (promotieonderzoek)

  Erica Bouw Erica Bouw

 • Het ontwikkelen van professionele werkplaatsen: een theoretisch model voor samenwerking en impact

  Fontys werkt samen met het werkveld in professionele werkplaatsen (PW): authentieke leeromgevingen op grensvlakken tussen opleiding en beroepspraktijk. PW hebben het potentieel bij te dragen aan de ontwikkeling van betrokkenen en innovatie van de dienstverlening. Kennis over hoe en waardoor dit samenwerkingspotentieel tot haar recht komt, helpt PW verder te ontwikkelen.

  Op basis van een literatuurstudie en interviews werden werkzame factoren van PW achterhaald. Deze factoren zijn weergegeven in een theoretisch model dat laat zien welke onderdelen en interorganisationele samenwerkingsprocessen bijdragen aan kwaliteit van PW en hoe deze onderling relateren.

  In deze workshop willen we in gesprek gaan over de herkenbaarheid, volledigheid, opbouw en bruikbaarheid van het model.

  Door:

  Michel Duinkerke, opleidingsmanager en onderzoeker (promotieonderzoek)

  Petra Swennenhuis, onderzoeker

  Sofie Moresi, coördinator partnerships Sportkunde en onderzoeker

  Michel Duinkerke Michel Duinkerke Petra Swennenhuis Petra Swennenhuis Sofie Moresi Sofie Moresi

 • De dubbele bodem onder de samenwerking met het werkveld binnen de lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs

  We gaan in op de samenwerking tussen de lerarenopleiding en de beroepspraktijk, in dit geval enkele partnerscholen. Het hybride gedachtegoed verbindt de opleiding aan de werkpraktijk. Daarbij ontstaat een dubbele focus: enerzijds de leeromgeving van de beginnende docent hybride maken en anderzijds de beginnende docent laten kennismaken met het (v)mbo-onderwijs op hybride basis. Deze dubbele focus brengt een spanningsveld met zich mee voor het ontwerp van de opleiding, mede omdat een leraar consumptieve techniek ook vaak nog een ontwikkelstap moet maken in onderliggende vakkennis en vaardigheden (in dit geval consumptieve technieken). Hoe verbinden we de dynamiek van het (v)mbo-onderwijs aan een leeromgeving waarin de beginnende docent kan groeien in het beroep en in het vak?

  In deze interactieve workshop nemen we de deelnemers mee in het ontwerpproces dat de opleiding doorlopen heeft, inclusief het werken aan duurzame relaties met partnerscholen. We leggen de deelnemers enkele dilemma’s voor die wij tegengekomen zijn en waarvan wij verwachten dat anderen deze ook tegen kunnen komen.

  Door:

  Frank Janssen, docent en profielverantwoordelijke Consumptieve techniek

  Erica Aalsma, onderwijsontwerper en eigenaar van 'de Leermeesters'

  Frank Janssen Frank Janssen Erica Aalsma Erica Aalsma

 • Minimum Viable Product: Vang hybride ontwerpkennis in een video

  Je gaat aan de slag met het maken van een minimum viable product (MVP) rondom het ontwerp van hybride leeromgevingen. Je werkt in groepen aan het maken van een videorapportage.

  De workshop is het meest geschikt voor mensen die niet graag stilzitten en luisteren, maar leren door te doen. Ben jij vanuit jouw rol als coach/docent, student of werkveldpartner al verbonden aan een hybride leeromgeving, sluit dan zeker aan! Dit is een kans om ontwerpkennis over je lab te expliciteren en te delen. Deuren staan ook open voor bezoekers die juist door te doen bekend willen worden met de uitgangspunten van grensoverstijgende samenwerkingsverbanden.

  We starten met een korte introductiefilm, waarna we snel zelf een korte videorapportage maken waarmee we een kijkje nemen achter de schermen van labs en professionele werkplaatsen.

  Door:

  Ilya Zitter, hogeschoolhoofddocent, verbonden aan lectoraat Beroepsonderwijs en Kenniscentrum Leren en Innoveren

  Maria Custers, projectmanager onderzoek Social Labs

  Ilya Zitter Ilya Zitter Maria Custers Maria Custers

 • Centra voor Pedagogische Innovatie: onderzoek centraal

  Binnen de Centra voor Pedagogische Innovatie (CPI) van Fontys Hogeschool Pedagogiek worden pedagogische werkvelden geïnnoveerd via 3-jarige onderzoekslijnen. De onderzoeken zijn onderdeel van de onderzoeksprogramma’s van de lectoraten. De onderzoeksvragen worden aangedragen door de praktijkinstelling en ontwerpgericht onderzoek staat centraal. Studenten in hun afstudeerjaar, docenten en professionals voeren gezamenlijk, onder supervisie van de lectoren, het onderzoek uit.

  In deze workshop gaan we dieper in op hoe we in de CPI te werk gaan, wat goed gaat en wat nog uitdagingen zijn. In actieve werkvormen gaan we aan de slag met deze uitdagingen.

  Door:

  Leonie Steenis, programmamanager onderzoek

  Paul Mutsaers, lector 'diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen'

  Leonie Steenis Leonie Steenis Paul Mutsaers Paul Mutsaers

 • Beoordelen van werkplekleren doe je zo!

  Wist je dat binnen Fontys authentieke leeromgevingen één van de vijf speerpunten van leren is en daarnaast ook een belangrijke kwaliteitsafspraak is voor de toekomst! 
  Maar hoe beoordeel je studenten die opgeleid worden voor een breed werkveld op een manier waar onderwijs en werkveld achter staan? Wij hebben ervaring met het beoordelen van professionele houding en professionele ontwikkeling en delen graag onze ervaringen.

  In deze interactieve presentatie nemen we je graag mee in onze voortdurende zoektocht om studenten te beoordelen en de lessen die we daarbij geleerd hebben, maar horen we ook graag hoe jij dit doet!

  Door:

  Martijn van Grootel, onderwijskundige

  Jeroen Bovens, coördinator partnerships Sportkunde en onderzoeker

  Sofie Moresi, coördinator partnerships Sportkunde en onderzoeker

  Martijn van Grootel Martijn van Grootel Jeroen Bovens Jeroen Bovens Sofie Moresi Sofie Moresi

 • Transmuraal kijken, leren en doen

  Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om interprofessioneel en transmuraal leren en werken, Dat vraagt van professionele werkplaatsen een open karakter en samenwerking in de keten.

  In deze workshop worden best practices gedeeld van transmurale projecten met hbo- en mbo- studenten vanuit de zorgorganisaties De Wever en het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis. We zoomen in op wat wel en niet werkt en waar ambities liggen. Hierbij worden perspectieven gedeeld vanuit studenten, verpleegkundigen, teammanager, lecturer practitioner en een implementation practitioner.

  Door:

  Anchiela Valk, lecturer practitioner

  Manon Gerrits, verpleegkundige en praktijkopleider

  Sascha van Dijk, implementation practitioner

  Kim Coenders, Claudia Renne en Sherlynn Portier, studenten Fontys hbo-Verpleegkunde

  Carin van Loon, teammanager

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Barriers and faciliators! Wat kom je tegen bij het opzetten van een leerwerkplaats

  Het opzetten van een leerwerkplaats, maar ook het continueren van een samenwerking binnen de leerwerkplaats is een intensief proces. Interessant bij het opzetten van leerwerkplaatsen is dat je altijd factoren tegenkomt waar je in eerste instantie niet aan hebt gedacht. Deze factoren kunnen juist bevorderend werken binnen de samenwerking maar kunnen ook zorgen dat je eerst een stap terug moet maken in het gezamenlijk proces. Juist deze factoren probeer je bij aanvang te elimineren, echter zorgen deze factoren mogelijk ook voor meer verbondenheid en een intensievere samenwerking. Binnen deze workshop gaan we zowel mogelijke facilitators als barrières in kaart brengen. Met name op de laatste zal de nadruk wat meer liggen. De vervolgstap zal zijn: en wat leren we van deze barrières?

  Door:

  Roderick Wondergem, docent en onderzoeker

  Marjon Gevers, docent

  Siete Sirag, docent en onderwijsontwerper FED

  Medewerkers Libra revalidatie & audiologie en Tolbrug revalidatie

  Roderick Wondergem Roderick Wondergem Marjon Gevers Marjon Gevers Siete Sirag Siete Sirag

 • Condor: Venijnig leren (met werkveld)

  Hoe krijg je studenten intrinsiek gemotiveerd? Hoe gaan ze met plezier aan de slag? Het antwoord: door ze de regie te geven over de studie. Moeilijk? Mwah, het Venijnig Vraagstuk helpt. Het samenwerken met het beroepenveld ook. Plus een flinke dosis vertrouwen. Dat geeft de student vleugels (en eigenaarschap).

  Door:

  Roy Mevissen, projectleider Condor

  Albert Biondina, student

  Mirthe van Wijngaarden, student

  Roy Mevissen Roy Mevissen Albert Biondina Albert Biondina Mirthe van Wijngaarden Mirthe van Wijngaarden

 • X-Lab in Venlo. Transitioning to a more authentic learning environment: “the impact on students, colleagues and organization”

  X-lab Venlo is one of the newest hybrid learning environments of Fontys, located in Villa Flora Greenport Venlo. Learn more about this international interdisciplinary social lab.

  Door:

  Jan Wijnen, teacher

  Rob van Dun, teacher

  Jan Wijnen Jan Wijnen Rob van Dun Rob van Dun

 • Ervaar zelf hoe 1+1=3 kan zijn

  Interprofessionele samenwerking en meervoudige reflectie

  Fontys omvat een rijk palet aan disciplines. In deze workshop maken we daar graag gebruik van. We bieden je de kans om zelf te ervaren hoe interprofessionele samenwerking 1+1=3 maakt. Gerelateerd aan een maatschappelijk vraagstuk rondom één van de sustainable development goals van Unesco. Tevens maken we inzichtelijk welke werkzame factoren bijdragen aan deze synergie. Tot slot nodigen we jullie graag uit om ook na 28 maart deel uit te maken van de proeftuin Community Development.

  Workshopleiders: Bram Gootjes en Frans van Mil, Fontys Sociale Studies &TEC Smart Society

 • Het leerpotentieel van ‘grenzen’ benutten met boundary objects

  Grenzen tussen bijvoorbeeld school en werk worden vaak ervaren als hinderend. Iedereen kent wel de verschillen tussen over wat je op school leert, en hoe het in de beroepspraktijk echt gaat.

  Maar deze grenzen kunnen juist ook een groot leerpotentieel hebben. Daarbij is boundary crossing van belang.

  In deze workshop verken je op basis van theoretische inzichten de boundaries in je eigen leer/werkomgeving en ontwerp je zogenaamde boundary objects die kunnen helpen om de interactie tussen bijvoorbeeld school- en beroepspraktijk te stimuleren.

  Door:

  Tjerk Riemers

  Tjerk Riemers Tjerk Riemers