Workshops Academy Studiesucces

1.  Aankomende studenten reflecteren op (hun studiekeuze door middel van) online ervaringen
Om een goede studiekeuze te maken, is ervaringen opdoen en daarover nadenken cruciaal. We weten dat bijna 50% van de studenten niet komt meelopen of proefstuderen. Daarom ontwikkelen we met opleidingen sneakpreview kalenders van een denkbeeldige studieweek van een huidige student. Door de opdrachten of testjes die aankomende studenten daar doen, kunnen zij online ervaringen opdoen én gestimuleerd worden om live te komen proeven van de opleidingen. Reflecteer mee over wat jij studenten vanuit jouw opleiding wil laten ervaren.
Door: Cindy Deetman, FHC/dienst SV

2. Reflecteren op je pedagogisch-didactisch handelen

Wat kan ik als docent doen om studenten te helpen zichzelf te motiveren? De workshop focust zich op een feedback-instrument (ontwikkeld vanuit de Self-determination theory) dat je kan helpen dit (nog meer) te ontdekken. Hierbij gaan we in op het ABC van pedagogisch-didactisch handelen en het gesprek daarover met studenten.
Door: Jannie de Hek, FLOT

3. Reflecteren op kansen voor studiesucces met het diagnose-instrument
Het diagnose-instrument helpt opleidingen om met studenten en docenten te ontdekken waar kansen liggen bij het verbeteren van studiesucces. In een sessie worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens besproken en analyseren we samen de opleiding. Om zo te komen tot een verbeterplan. Ervaar in een snelkookpan welke stappen er in de sessies gezet worden.
Door: Nienke Meulenbroeks, dienst O&O

4. In dialoog over studentcoaching 

Op basis van stellingen krijgen opleidingen inzicht in hoe studenten en docenten de huidige kwaliteit van de coaching ervaren en hoe belangrijk ze de verschillende aspecten vinden. Vervolgens gaan ze hier over in dialoog. In de workshop kun je direct aan de slag met het dialooginstrument studentcoaching.
Door: Dimphy Hooijmaijers, dienst O&O

5. Studenten reflecteren op hun talenten
Het leren en werken van studenten in teams heeft veel meerwaarde. Naast dat het studenten voorbereid op hun toekomstige beroepssituatie leren ze omgaan met diversiteit, kunnen ze beter vanuit hun kwaliteiten en talenten werken en bereiken ze samen vaak meer dan alleen. Het roept echter ook vraagstukken op zoals past de rol in de groep bij jou, heb je voldoende inbreng en hoe kun je groeien in het samenwerken in een team?
Bij iFontys hebben we gewerkt met en ervaringen opgedaan met mogelijke oplossingen voor deze vraagstukken. Tijdens deze sessie delen we twee instrumenten met jullie. 
1.We-scan; instrument dat docenten helpt om groepen te coachen en studenten inzicht geeft in de samenstelling van de groep.
2. Peervue; peerfeedbackinstrument gericht op het vastleggen van en feedback geven op belangrijke stappen in het proces. Studenten krijgen zo meer zicht op hun ‘learning journey’. 
We nemen jullie graag aan de hand van concrete voorbeelden mee in het denken in en werken met deze instrumenten. Dit doen we door een relatie te leggen naar hoe wij zelf in teams werken en wat daarin prettig is.
Door: Annemarie van den Broek, iFontys