Workshops Academy Studiesucces

1. Samenwerking mbo en hbo in de keuzedelen
Door als mbo en hbo gezamenlijk op te trekken in het ontwikkelen en uitvoeren van het keuzedeel kunnen we de student een optimale voorbereiding op het hbo te bieden. Afgelopen tijd is op verschillende plekken binnen Fontys de samenwerking opgestart, zijn keuzedelen uitgevoerd vanuit individuele opleidingen of juist samen in een cluster binnen een domein. In deze workshop gaan we in op de ervaringen die zijn opgedaan en delen we de inzichten die de samenwerking tot nu heeft opgeleverd.

Door
Loes Grasveld (FH HRM/P) en Mariska Verweij (FH Pedagogiek)

2. Pre Academic Programme (studiesucces en inclusiviteit bevorderen)

Fontys startte in samenwerking met ECHO (expertisecentrum diversiteitsbeleid), met een Pre Academic Programme, een vierdaags programma voorafgaand aan het studiejaar, welke specifiek bedoeld is voor studenten die als eerste binnen het gezin gaan studeren aan het hbo (1e generatie studenten), mbo studenten en studenten met, naast de Nederlandse, een andere etnische achtergrond.

Uit onderzoek naar studiesucces blijkt dat deze groepen studenten relatief vaker uitvallen en lagere studierendementen halen dan gemiddeld. Fontys hoopt door deze groep studenten extra begeleiding en ondersteuning te bieden, de uitval te verminderen en studiesucces te vergroten. Wat betekent eigenlijk diversiteit? Wat verstaan we onder inclusie? In de workshop gaan we hierop uitgebreid in.  

Door: Eline van Loon, Marieke Kamphuis (beide Fontys) en Pravini Baboeram (ECHO)

3. Case for talents

“De “Case for talents” is een realistische hbo ervaring voor leerlingen van de bovenbouw van het vo, die, samen met een groep studenten, en met ondersteuning van hun eigen docenten en van docenten van het hbo, dedicated werken aan een opdracht van een (technologisch) bedrijf uit de regio. Hier komt niet alleen toepassing van kennis aan bod, maar ook hbo vaardigheden als samenwerken, plannen, verslaglegging en presenteren.” De gevonden oplossingen worden in een pitch aan het bedrijf gepresenteerd. We delen graag de opzet, inzichten en de uitdagingen met jullie.

Door: Angélique Jansen (FH Toegepaste Natuurwetenschappen)

4. Dashboard aansluiting

In een gesprek over aansluiting komt snel de vraag naar boven waar studenten vandaan komen, welke vooropleidingen zitten in de klas, welke groepen doen het goed en waar zien we wellicht dat de uitval groter is. Inzicht in rendementen en data is van belang om erachter te komen waar je kunt gaan werken aan een betere aansluiting. Het dashboard aansluiting is bedoeld om inzicht te geven in de studentpopulatie van een opleiding. Tijdens deze workshop wordt het dashboard gepresenteerd. 

Door: Marcel Brand en Hans Slaghuis (dienst Studentenvoorzieningen)

5. Realistische hbo-ervaringen: ontdekdag De Nieuwste Pabo

Je hebt vast een idee hoe de dag van een basisschool leraar eruit ziet, je hebt immers zelf ook ooit op een basisschool gezeten, maar er valt nog veel meer over te zeggen. En...klopt jouw beeld van het beroep nog met deze tijd? Tijdens de basisschool-ontdekdagen laten leerkrachten en stagiaires zien hoe het is om in het onderwijs werkzaam te zijn. Het is juist meer dan dat! De nadruk ligt op het beroep en de ervaring. Tijdens de bijeenkomst hoor je hoe deze activiteit bijdraagt aan een realistisch beroepsbeeld en hoe de samenwerking met het werkveld verloopt.

Door: Irene Triebels en Cor Verstraelen (de Nieuwste Pabo)

6. Studentmentoren

Startende studenten hebben nog niet altijd een juist beeld van het hbo en de eigen kansen op studiesucces. Uitval van studenten kan deels daarbij worden teruggevoerd op onvolledige voorlichting en begeleiding voor de start. Het inzetten van peer-coaches lijkt een positieve invloed te hebben op studiesucces en doorstroom. In het project studentmentoren worden huidige hbo studenten getraind om als coach mbo studenten te begeleiden bij de overstap naar het hbo. Tijdens deze workshop worden de ervaringen tot nu toe gedeeld.

Door: Carola Hollander (dienst Marketing en Communicatie) en Mia van Rijsewijk (dienst Onderwijs en Onderzoek)

7. Taalvaardig naar het hbo (vakinhoudelijke aansluiting)

Taal speelt een belangrijke rol bij leren en is de sleutel tot succes op school en later in de loopbaan van een student. Studenten die sterk zijn in taal, behalen goede resultaten, zowel bij de kernvakken als bij de communicatieve vakken, zo blijkt uit onderzoek. Een goede taalvaardigheid is geen garantie voor een hbo-diploma, maar speelt wel een grote rol in het vergroten van studiesucces. In de regio Rijnmond is al een aantal jaren ervaring opgedaan met het werken aan vakinhoudelijke aansluiting Nederlands en Communicatie. In deze workshop gaan we in op de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan.

Door: Ellis Wertenbroek (Hogeschool van Rotterdam)

8. Schakelmodule – een realistische hbo ervaring

Het doel van de schakelmodule is scholieren te laten proeven aan de lesomgeving van het hbo, zodat zij meer inzicht krijgen in de aanpak, inhoud en sfeer van het hbo. Hierdoor kunnen scholieren een beter onderbouwde studiekeuze maken en starten zij meer voorbereid en kansrijk in het hbo. De uitvoering en beoordeling van de schakelmodule is de verantwoordelijkheid van het hbo. De schakelmodule kan deels ingezet worden voor het profielwerkstuk. De begeleiding van scholieren bij het profielwerkstuk en de beoordeling hiervan is de taak en verantwoordelijkheid van het vo. In deze workshop krijg je informatie over de opzet en het doel van het programma en de samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Door: Mariska van Doorn-van Oosterhout en Nanke Dokter (FH Kind & Educatie, Pabo Den Bosch).