Netwerken

Sfeerafbeelding Fontys

Aansluiting en Instroom

Netwerk Aansluiting en instroom

Voor iedereen die zich inzet om de aansluiting met en instroom van het toeleverend onderwijs te verbeteren is er drie keer per jaar een netwerkbijeenkomst Aansluiting & Instroom.

Tijdens deze bijeenkomsten informeren we elkaar over mooie initiatieven en projecten die de samenwerking met het vo en mbo versterken. Daarnaast gaan we met elkaar én met het vo en mbo in gesprek om de goede ideeën die er zijn samen op te pakken.

Aanmelden

Netwerk toeleverend onderwijs

Voor decanen, mentoren, schoolleiding e.a. van het voortgezet onderwijs heeft Fontys adviseurs voor het toeleverend onderwijs. Voor alle vragen rondom studeren, studiekeuze en aansluiting zijn zij aanspreekpunt vanuit Fontys en actief in relevante netwerken in de regio.

Het belangrijkste doel van dit netwerk is het delen van kennis. Daarnaast is de adviseur het eerste aanspreekpunt voor bijeenkomsten en bezoeken van decanenkringen aan Fontys. In overleg wordt de bijeenkomst samengesteld, specifieke vragen die daarbij centraal kunnen staan zijn o.a. nieuwe ontwikkelingen binnen Fontys en het hoger onderwijs, wet- en regelgeving en uiteraard informatie over specifieke opleidingen.

Netwerk toeleverend onderwijs - MBO

Voor decanen en contactpersonen mbo heeft Fontys een platform mbo-hbo opgericht.

meld je aan bij Rob Doorlijers

Accountmanagers netwerk

Het Accountmanagers netwerk hogescholen en intercollegiaal overleg zijn netwerken waarin kennisdeling en leren van best practices centraal staan.