Hoe werken wij aan studiesucces

Een evenwichtige combinatie van maatregelen is nodig om effectief te sturen op studiesucces. Om instituten, opleidingen en docenten te helpen bij deze taak, is het Programma Studiesucces in het leven geroepen. Experts van drie diensten – Studentenvoorzieningen, Onderwijs en Onderzoek, en Marketing en Communicatie – verzamelen kwantitatieve en kwalitatieve informatie en vertalen deze vervolgens in instrumenten, methodieken en interventies. Op deze manier kunnen we op maat en altijd in samenhang met elkaar, studiesucces positief beïnvloeden.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Loopbaanketen

  In het programma Studiesucces nemen we de (studie)loopbaan in de loopbaanketen van de student onder de loep. Het gaat in deze programmalijn over cruciale schakelmomenten bij de overgang naar en toelating tot het hoger onderwijs en van daaruit naar de arbeidsmarkt.

  Thema’s die binnen deze programmalijn vallen zijn:

 • Studentcoaching

  Het onderwijs ontwikkelt zich naar leren en begeleiden dat meer talentgericht is, in teams of communities gebeurt en waar meer aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van de student. Hierbij spelen niet alleen studievoortgang en leervaardigheden een rol spelen, maar vooral de professionele ontwikkeling en de loopbaanontwikkeling (Mittendorff en Meijer, 2017)

  Door deze veranderingen wordt een andere rol van docenten(teams) gevraagd, waarbij meer coachingsvaardigheden nodig zijn. Daarnaast is het aantal studenten dat welzijnsproblemen ervaart en complexere (coachings)problematiek meebrengt toegenomen.

  Thema’s die binnen deze programmalijn vallen zijn:

 • Onderwijsontwikkeling

  Binnen de opleidingen wordt aan studiesucces gewerkt door middel van aandacht voor de kwaliteit en innovatie van de onderwijsomgeving. Binnen deze programmalijn ligt de focus de komende jaren op de ontwikkeling en uitvoering van een integrale en gestructureerde aanpak, waarmee opleidingen op maat kunnen detecteren waar uitdagingen en kansen liggen om te werken aan studiesucces in het onderwijs en deze uit te voeren en te monitoren. Daarnaast wordt ingezet op het zichtbaar maken van evidence based practices rondom onderwijsontwikkeling vanuit de hele organisatie.

  De volgende thema’s vallen binnen de programmalijn Onderwijsontwikkeling

  Lars Veerhoff

  Consultant Onderwijs en Onderzoek

  Contact

  Direct naar

  • Netwerken Didactiek en Online leren
  • Initiatieven en projecten
 • Consultancy en kennisdeling

  Consultancy

  Aan welke knoppen gaan we draaien? Waar kan ik rekening mee houden bij de (door)ontwikkeling van het curriculum, hoe kunnen we beter zicht krijgen op hoe studenten met een verschillende vooropleiding het doen in onze opleiding en daar op inspelen, wat wordt de volgende stap in onze studentcoaching?

  Enkele voorbeelden van de uiteenlopende vragen waar de consultancygroep Studiesucces zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden. Deze groep met experts op verschillende gebieden ondersteunt instituten en opleidingen op alle thema’s binnen het programma door kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Hierbij helpen zij als critical partner bij het vormen van een verbeterplannen op maat.

  Kennisdeling

  Werken aan studiesucces is een uitdaging. Daarom delen we graag kennis en ervaringen en stimuleren we samenwerking. We bouwen online en offline aan de community Studiesucces. Door het opzetten van relevante netwerken, het organiseren van academies, de studiesuccescampagne én deze site.*

  Waarvoor je bij ons terecht kunt:

  Alle vragen over studiesucces.

  Advies van een expertgroep; een critical partner voor instituten en opleidingen om tot studiesucces te komen.

  Het delen van kennis en ervaringen

  Nienke Meulenbroeks

  Consultant Onderwijs en Onderzoek

  Contact

  Netwerken / Kennisdeling

  Op diverse thema's werken collega's vanuit instituten en diensten samen om kennis te bundelen en visie te bepalen. Wil je meer weten?

 • BI en Onderzoek

  Business Intelligence en onderzoeksinformatie zijn instrumenten waarmee (pro)actief aan de thema’s van het Programma Studiesucces gewerkt kan worden. Zo kunnen zij evicende informed inzichten geven waarmee experimenten kunnen worden opgepakt of gevalideerd.

  Daarnaast biedt het informatie waarmee op maat instituten kunnen worden ondersteund en uitgedaagd om aan studiesucces te werken door bijvoorbeeld consultancy. Hierdoor zijn BI en Onderzoek een belangrijke basis om aan studiesucces mee te werken

 •   Onderzoek: Motivatie, studiekeuze en studiesucces

  Evelyne Meens (1977, Heerlen) ging na het gymnasium Business Economics studeren in Maastricht, waar ze afstudeerde in organisatiewetenschappen. Ze werkte zes jaar in recruitment, waar ze jonge mensen naar een baan leidde. Ze slaagde cum laude voor de studie Psychologie aan de Twente University, waarna ze aan de slag ging als docent bij Fontys Hogeschool, gecombineerd met de functie van studiekeuzeadviseur, en later beleidsadviseur. Het project Studiekeuzecheck deed haar besluiten om te gaan promoveren. Ze startte haar promotietraject bij het departement Ontwikkelingspsychologie aan Tilburg University. Momenteel werkt ze als beleidsadviseur & onderzoeker studie(keuze)succes aan Fontys Hogescholen.

 • Studentcoaching

  Welke rol je ook hebt: docent, studentcoach, verantwoordelijk voor het bevorderen van persoonlijke leiderschap en loopbaanontwikkeling van studenten of ben je de coördinator van de studieloopbaanbegeleiding. In alle gevallen is studentenwelzijn het centrale thema’s waar je in je rol mee te maken hebt. Hoe kan de student zijn eigen leerproces doorlopen en daarbij tevreden zijn met zichzelf, zijn relaties en ervaringen tijdens de studie.

  Op deze pagina vind je (beleids)informatie, tools en methodieken, trainingen, aanpakken van collega’s, voorbeelden van verschillende instituten en netwerken waar jij in je werk als coach door geïnspireerd kunt worden, zelf je kennis kunt delen of je kunt professionaliseren.

 •   Visie en uitgangspunten
 •   Aanbod workshops
  Op donderdag 25 oktober (Eindhoven) en dinsdag 30 oktober (Tilburg) werden 9 workshops van een uur gegeven rondom relevante thema's binnen studentcoaching en studentenwelzijn. De workshops boden praktische handvatten om in jouw contact met studenten toe te passen. Hieronder lees je per workshop een korte inhoud en vind je de presentatiemiddelen en handouts die zijn gebruikt. De presentatie die tijdens het plenaire deel gegeven werd vind je hier

  Psychische klachten: depressie en suïcide
  door: Janneke Niks

  Deze workshop geeft inzicht wat je als docent wel of niet moet doen als je een moeilijk gesprek met een student hebt, waarbij zijn depressieve of suïcide klachten naar boven komen.

  Omgaan met studenten met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
  door: Nico Schloen en Roy Houtkamp (Eindhoven) en Sylvia van de Wiel (Tilburg)

  Deze activerende workshop geeft inzicht in manieren om studenten met ASS een eerste stap verder te helpen.

  Persoonsvorming ondersteunen met de Me-scan
  door: Adri Cornelissen en Ilja Posthumus (Eindhoven) / Annemarie v.d. Broek en Roy Mevissen (Tilburg)

  Hoe krijg je in korte tijd zicht op wie de student is en zijn drijfveren? iFontys is op zoek gegaan naar manieren om de student snel inzicht in zichzelf te geven en kwam uit op het instrument 'de Me-scan'. Studenten krijgen na het invullen hiervan een rapport dat hen handvatten geeft om zichzelf beter te leren kennen en een gezamenlijke taal ontwikkelen om hier met medestudenten, coaches en docenten over in gesprek te gaan.

  Talk Less - Do More
  door: Lisa Persoon

  Kom in beweging en ervaar! Proef van andere methodes, werkvormen en tools waar je met jouw studenten mee aan de slag kunt, als je eens een keertje niet wilt praten – of wanneer dit niet toereikend is. Wat levert het op en waar kun je uitkomen vanuit het principe “talk less, do more”?

  Startthermometer
  door: Linda Oosterwijk en Stephanie Duisters

  De Startthermometer is een reflectie-instrument dat de student na de eerste lesweken en tentamens stil laat staan bij de eerder gemaakte studiekeuze en de eerste opgedane ervaringen. Door vragen te beantwoorden die gaan over o.a. tevredenheid over de studiekeuze, motivatie, het ‘thuis voelen’ op de opleiding en het studeren op het hbo, krijgt de student direct een persoonlijke uitslag op deze onderdelen.

  AD(H)D
  door: John Tuerlings (Eindhoven) en Jos Hamers (Tilburg)

  AD(H)D is een veelgehoorde term en omvat veelvoorkomende problemen bij onze studenten, soms ook leidend tot ergernis bij docenten en begeleiders. In deze workshop proberen we interactief grip te krijgen op wat AD(H)D is en niét is; spiegelen we onze ervaringen met studenten met AD(H)D; proberen we misverstanden weg te nemen en gaan we inzichten, trucs en technieken delen, die ons verder kunnen brengen in het omgaan met studenten met deze problematiek.

 •     'Talk Less - Do More'

  Kom in beweging en ervaar! Proef van andere methodes, werkvormen en tools waar je met jouw studenten mee aan de slag kunt, als je eens een keertje niet wilt praten – of wanneer dit niet toereikend is. Wat levert het op en waar kun je uitkomen vanuit het principe “talk less, do more”?

  Deze workshop wordt gegeven door:

  Lisa Persoon, gedragswetenschapper & dramatherapeute

 •     Persoonlijk leiderschap van studenten in de praktijk

  Wat is eigenlijk persoonlijk leiderschap? En hoe stimuleer ik dit bij mijn studenten? Een klein theoretisch inkijkje en vooral veel best practices uit de praktijk.

  Deze workshop wordt gegeven door:

  Elkie Blokhuis, studiekeuzeadviseur en Lotte van der Straten, docente FEHT

 •     Startthermometer

  De Startthermometer is een reflectie-instrument dat de student na de eerste lesweken en tentamens stil laat staan bij de eerder gemaakte studiekeuze en de eerste opgedane ervaringen. Door vragen te beantwoorden die gaan over o.a. tevredenheid over de studiekeuze, motivatie, het ‘thuis voelen’ op de opleiding en het studeren op het hbo, krijgt de student direct een persoonlijke uitslag op deze onderdelen. De workshop geeft handvatten hoe de Startthermometer kan worden ingezet door studentcoaches en docenten ten behoeve van de eigen student en als managementinformatie binnen een instituut. Ook gaan deelnemers zelf aan de slag met een korte casus.

  Deze workshops worden gegeven door:

  Elkie Blokhuis-Oerlemans studiekeuzeadviseur, Stephanie Duisters, studiekeuzeadviseur en Linda Oosterwijk, onderzoeker.

  Op de volgende dagen worden extra workshops over de Startthermometer aangeboden:

  • 16 november 9.00 - 10.30 uur - Tilburg C 0.19 (Aanmelden niet meer mogelijk)
  • 26 november 13.00 - 14.30 uur - Eindhoven R1 0.36 (Aanmelden niet meer mogelijk)
  • 29 november 13.00 - 14.30 uur- Tilburg A 0.32
  • 29 november 13.00 - 14.30 uur - Eindhoven R1 0.93
  aanmelden

 •     Omgaan met studenten met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

  Deze activerende workshop geeft inzicht in manieren om studenten met ASS een eerste stap verder te helpen.

  Deze workshop wordt gegeven door:

  Eindhoven: Nico Schloen, studentendecaan en Roy Houtkamp, studentadviseur Student+
  Tilburg: Sylvia van de Wiel, coördinator Planckgas

 •      Psychische klachten: stress en burn-out

  Eén van je studenten lijkt erg gespannen. Wat nu? Wanneer spreekt men van gezonde spanning, stress of burn-out en waar herken je dat aan? Maar nog belangrijker: wat kun jij als docent doen? Welk gedrag kan je normaliseren en valideren? Wanneer stuur je de student door en naar wie? Deze workshop gaat hierop in, zodat je een volgende keer weet wat je kan doen.

  Deze workshop wordt gegeven door:

  Eindhoven: Alessandro Sica, studentenpsycholoog
  Tilburg: Nina Nita, studentenpsycholoog

 •     Psychische klachten: depressie en suïcide

  Deze workshop geeft inzicht wat je als docent wel of niet moet doen als je een moeilijk gesprek met een student hebt, waarbij zijn depressieve of suïcide klachten naar boven komen.

  Deze workshop wordt gegeven door:

  Janneke Niks, studentenpsycholoog

 •     Faalangst

  Iedereen heeft faalangst. De manier waarop we ermee omgaan kan leiden tot het probleem. In deze korte workshop leer je wat faalangst is; welke uitingsvormen het heeft en hoe je ermee kan omgaan als docent/SLB.

  Deze workshop wordt gegeven door:

  Eindhoven: Lies Leijs, studentendecaan
  Tilburg: Marco de Wind, studentenpsycholoog

 •     Persoonsvorming ondersteunen met de Me-scan

  In onderwijs waar studenten meer regie hebben over hun eigen leerproces is coaching heel belangrijk. Maar hoe krijg je in korte tijd zicht op wie de student is en wat zijn drijfveren zijn? iFontys heeft dit vraagstuk een tijd geleden aangepakt en zijn op zoek gegaan naar manieren om de student snel inzicht in zichzelf te geven. We zijn uitgekomen op het instrument de Me-scan. Studenten krijgen na het invullen van een korte scan een rapport dat hen handvatten geeft om zichzelf beter te leren kennen en een gezamenlijke taal ontwikkelen om hier met medestudenten, coaches en docenten over in gesprek te gaan. We zijn erg enthousiast over dit instrument nadat we het op verschillende plekken getest hebben en denken dat dit ook voor andere collega’s, die (willen) werken met ‘meer eigenaarschap voor de student’ in hun onderwijs, interessant is.

  Deze workshop wordt gegeven door:

  Eindhoven: Adri Cornelissen (FHICT) en Ilja Posthumus (FHFM)
  Tilburg: Annemarie v.d. Broek (HKE) en Roy Mevissen (FHJ)

 •     AD(H)D

  AD(H)D is een veelgehoorde term en omvat veelvoorkomende problemen bij onze studenten, soms ook leidend tot ergernis bij docenten en begeleiders.

  In deze workshop proberen we interactief grip te krijgen op wat AD(H)D is en niét is; spiegelen we onze ervaringen met studenten met AD(H)D; proberen we misverstanden weg te nemen en gaan we inzichten, trucs en technieken delen, die ons verder kunnen brengen in het omgaan met studenten met deze problematiek.

  Deze workshop wordt gegeven door:

  Eindhoven: John Tuerlings, studentenpsycholoog
  Tilburg: Jos Hamers, studentendecaan

 •   Wat kan ik doen of naar wie verwijs ik door ?

  Deze student wil stoppen, maar weet niet hoe nu verder ...

  Deze student geeft aan dat hij wil stoppen en is mogelijk minder aanwezig. Als studentcoach is het van belang om bij deze student te achterhalen waarom hij of zij dreigt uit te vallen. Zit de twijfel op studiekeuze of zijn het de vaardigheden, niveau of motivatie waarom de student twijfelt. Het is van belang om deze student tijdig te signaleren en te begeleiden. Vaak zijn de signalen al zichtbaar in de eerste periode.

  Voor die studenten die het echt niet meer weten kun je doorverwijzen naar:

  Student twijfelt of hij of zij het niveau aankan..

  Deze student geeft aan dat hij moeite heeft met de studie, hij vindt de hoeveelheid stof die hij moet verwerken (te) veel of juist (te) weinig, vindt het moeilijk om overzicht te houden en wil liever meer praktisch of juist meer wetenschappelijk bezig zijn. De vraag is of deze student wel past bij het hbo of mogelijk beter tot zijn recht komt op het mbo of op het wo of in de deeltijd. 

  Als het om vaardigheden gaat, kun je deze student doorverwijzen naar trainingen zoals faalangst, uitstelgedrag e.d.. In het geval van twijfels over het niveau is het Explore traject een goede optie of het Empower TEC programma. .

  Student wil switchen binnen of buiten het domein

  Deze student geeft aan dat hij niet (helemaal) op de juiste plek zit en van studie wil switchen. Hij voelt zich wel thuis op het hbo en heeft een duidelijk beeld van wat hij mist in zijn huidige opleiding en wat hij wel denkt te vinden in de opleiding waar hij naartoe wil switchen. 

  Voor studenten die binnen het domein willen switchen zijn er soms mogelijkheden om direct over te stappen. Je kunt daarvoor contact opnemen met de SLB-coordinator van de andere opleiding.

  Voor studenten die buiten het domein willen switchen kan verwezen worden naar begeleidingsmogelijkheden van studiekeuzeadviseurs en studie switch activiteiten zoals Explore of Empower TEC. 

  Student heeft moeite met hbo vaardigheden

  Deze student geeft aan dat hij bepaalde vaardigheden mist die nodig zijn om succesvol te kunnen studeren te denken valt aan reflectie, samenwerken, zelfstandigheid etc. Let ook op signalen als het uitstellen van tentamens of inleveren van opdrachten of het zich terugtrekken uit de groep bij een samenwerkingsopdracht of stress rond tentamens of presentaties.

  Deze student geeft aan extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig te hebben. De student kan dit aangeven bij zijn studiekeuzecheck of bij inschrijving, maar niet alle studenten doen dat. Het is belangrijk om hier in het eerste gesprek naar te vragen, zodat de student de mogelijkheid heeft om dit aan te geven en te expliciteren waar hij behoefte aan heeft.  

  Student heeft bijzondere omstandigheden

  Deze student heeft te maken met bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld mantelzorg, autisme topsport en geeft aan aan extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig te hebben.

  De student kan dit aangeven bij zijn studiekeuzecheck of bij inschrijving, maar niet alle studenten doen dat.
  Het is belangrijk om hier in het eerste gesprek naar te vragen, zodat de student de mogelijkheid heeft om dit aan te geven en te expliciteren waar hij behoefte aan heeft.