BI en Onderzoek

Business Intelligence en onderzoeksinformatie zijn instrumenten waarmee (pro)actief aan de thema’s van het Programma Studiesucces gewerkt kan worden. Zo kunnen zij evicende informed inzichten geven waarmee experimenten kunnen worden opgepakt of gevalideerd.

Daarnaast biedt het informatie waarmee op maat instituten kunnen worden ondersteund en uitgedaagd om aan studiesucces te werken door bijvoorbeeld consultancy. Hierdoor zijn BI en Onderzoek een belangrijke basis om aan studiesucces mee te werken

Onderzoek over motivatie, studiekeuze en studiesucces

Download hier het proefschrift