Onderwijsontwikkeling

Binnen de opleidingen wordt aan studiesucces gewerkt door middel van aandacht voor de kwaliteit en innovatie van de onderwijsomgeving. Binnen deze programmalijn ligt de focus de komende jaren op de ontwikkeling en uitvoering van een integrale en gestructureerde aanpak, waarmee opleidingen op maat kunnen detecteren waar uitdagingen en kansen liggen om te werken aan studiesucces in het onderwijs en deze uit te voeren en te monitoren. Daarnaast wordt ingezet op het zichtbaar maken van evidence based practices rondom onderwijsontwikkeling vanuit de hele organisatie.

De volgende thema’s vallen binnen de programmalijn Onderwijsontwikkeling

Lars Veerhoff

Consultant Onderwijs en Onderzoek

Contact

Direct naar

  • Netwerken Didactiek en Online leren
  • Initiatieven en projecten