Onderzoek en Business Intelligence

Sfeerafbeelding Fontys

Business Intelligence en onderzoeksinformatie zijn instrumenten waarmee (pro)actief aan de thema’s van het Programma Studiesucces gewerkt kan worden. Zo kunnen zij evicende informed inzichten geven waarmee experimenten kunnen worden opgepakt of gevalideerd.

Daarnaast biedt het informatie waarmee op maat instituten kunnen worden ondersteund en uitgedaagd om aan studiesucces te werken door bijvoorbeeld consultancy. Hierdoor zijn BI en Onderzoek een belangrijke basis om aan studiesucces mee te werken

Boek een onderzoeker!

Wist je dat je een onderzoeker kunt boeken? Bijvoorbeeld voor een lezing of een advies over een specifiek (onderzoeks)onderwerp binnen jouw instituut? Laat het weten!

En wist je dat je ook hulp kunt krijgen bij het analyseren van data van jouw instituut? Bijvoorbeeld als je er niet uit komt met al die cijfers, rapportages en grafieken? Laat het weten!

Presentaties en workshops Onderzoek en Business Intelligence

DatumEventOnderwerp Locatie
12 septemberLandelijk decanensymposiumn.t.b.Amsterdam

>>>> Naar de volledige agenda