Wat kan ik doen of naar wie verwijs ik door ?

Sfeerafbeelding Fontys

Deze student wil stoppen, maar weet niet hoe nu verder ...

Deze student geeft aan dat hij wil stoppen en is mogelijk minder aanwezig. Als studentcoach is het van belang om bij deze student te achterhalen waarom hij of zij dreigt uit te vallen. Zit de twijfel op studiekeuze of zijn het de vaardigheden, niveau of motivatie waarom de student twijfelt. Het is van belang om deze student tijdig te signaleren en te begeleiden. Vaak zijn de signalen al zichtbaar in de eerste periode.

Voor die studenten die het echt niet meer weten kun je doorverwijzen naar:

Sfeerafbeelding Fontys

Student twijfelt of hij of zij het niveau aankan..

Deze student geeft aan dat hij moeite heeft met de studie, hij vindt de hoeveelheid stof die hij moet verwerken (te) veel of juist (te) weinig, vindt het moeilijk om overzicht te houden en wil liever meer praktisch of juist meer wetenschappelijk bezig zijn. De vraag is of deze student wel past bij het hbo of mogelijk beter tot zijn recht komt op het mbo of op het wo of in de deeltijd. 

Als het om vaardigheden gaat, kun je deze student doorverwijzen naar trainingen zoals faalangst, uitstelgedrag e.d.. In het geval van twijfels over het niveau is het Explore traject een goede optie of het Empower TEC programma. .

Sfeerafbeelding Fontys

Student wil switchen binnen of buiten het domein

Deze student geeft aan dat hij niet (helemaal) op de juiste plek zit en van studie wil switchen. Hij voelt zich wel thuis op het hbo en heeft een duidelijk beeld van wat hij mist in zijn huidige opleiding en wat hij wel denkt te vinden in de opleiding waar hij naartoe wil switchen. 

Voor studenten die binnen het domein willen switchen zijn er soms mogelijkheden om direct over te stappen. Je kunt daarvoor contact opnemen met de SLB-coordinator van de andere opleiding.

Voor studenten die buiten het domein willen switchen kan verwezen worden naar begeleidingsmogelijkheden van studiekeuzeadviseurs en studie switch activiteiten zoals Explore of Empower TEC. 

Sfeerafbeelding Fontys

Student heeft moeite met hbo vaardigheden

Deze student geeft aan dat hij bepaalde vaardigheden mist die nodig zijn om succesvol te kunnen studeren te denken valt aan reflectie, samenwerken, zelfstandigheid etc. Let ook op signalen als het uitstellen van tentamens of inleveren van opdrachten of het zich terugtrekken uit de groep bij een samenwerkingsopdracht of stress rond tentamens of presentaties.

Deze student geeft aan extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig te hebben. De student kan dit aangeven bij zijn studiekeuzecheck of bij inschrijving, maar niet alle studenten doen dat. Het is belangrijk om hier in het eerste gesprek naar te vragen, zodat de student de mogelijkheid heeft om dit aan te geven en te expliciteren waar hij behoefte aan heeft.  

Sfeerafbeelding Fontys

Student heeft bijzondere omstandigheden

Deze student heeft te maken met bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld mantelzorg, autisme topsport en geeft aan aan extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig te hebben.

De student kan dit aangeven bij zijn studiekeuzecheck of bij inschrijving, maar niet alle studenten doen dat.
Het is belangrijk om hier in het eerste gesprek naar te vragen, zodat de student de mogelijkheid heeft om dit aan te geven en te expliciteren waar hij behoefte aan heeft.