Studentcoaching VERWIJDEREN

Het onderwijs ontwikkelt zich naar leren en begeleiden dat meer talentgericht is, in teams of communities gebeurt en waar meer aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van de student. Hierbij spelen niet alleen studievoortgang en leervaardigheden een rol spelen, maar vooral de professionele ontwikkeling en de loopbaanontwikkeling (Mittendorff en Meijer, 2017)

Door deze veranderingen wordt een andere rol van docenten(teams) gevraagd, waarbij meer coachingsvaardigheden nodig zijn. Daarnaast is het aantal studenten dat welzijnsproblemen ervaart en complexere (coachings)problematiek meebrengt toegenomen.

Thema’s die binnen deze programmalijn vallen zijn:

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder