Bindend Studie Advies

OpleidingFontysbreed
ThemaAansluiting, Oriëntatie & Matching
Soort Evidence informed
DoelgroepEerstejaars studenten
ContactpersoonRosemarie Moonen

Fontys wil studenten optimaal ondersteunen in hun studieloopbaan. Tijdige informatie over het verwachte studeersucces en een goede ondersteuning bij nieuwe keuzes horen daar bij. Om dit te bereiken zijn voor dit project de volgende projectresultaten geformuleerd:

1.    Het verbeteren en personaliseren van de schriftelijke/online communicatie over de BSA (tijdigheid, inhoud en toon);
2.    Het effect van de huidige BSA binnen Fontys op eerstejaars studenten middels onderzoek (doorvertaling universitair onderzoek naar hbo);
3.    Het inventariseren van landelijke ontwikkelingen en experimenten rondom de BSA in het hbo;
4.    Het monitoren van een viertal pilots binnen Fontys: HRM en TP (norm/geen norm), HBO-ICT (maatwerkklassen) en Technische Bedrijfskunde (ontwikkeling over de jaren na opschaling naar 60 EC), en een grote economische opleiding.
5.    Adviesrapport op basis van 1 t/m 4.

Doel en doelgroep

Eerstejaars studenten tijdig en kwalitatief voorbereiden op het bindend studieadvies.
Fontysorganisatie adviseren over inrichting BSA op basis van evidence informed informatie.


Werkend principe

Zittende student ontvang tijdige en kwalitatief rijke informatie over studievoortgang gerelateerd aan de BSA.

De Fontysorganisatie ontvangt een evidence informed advies over de wenselijke invulling van het BSA proces.


Belangrijkste opbrengsten

Kwalitatief goed ingericht proces rondom BSA.
Evidence informed advies over hantering BSA Fontys irt landelijke ontwikkelingen.

Belangrijkste randvoorwaarden

Instituten volgen het geschetste proces en hanteren de aangereikte voorbeelden.
Te monitoren pilots geven inkijk en inzicht in proces en resultaten.

Eerste (onderzoeks)resultaten uit landelijk onderzoek

• Het instellen van een BSA leidt tot een toename van uitval in het eerste jaar, maar geen toename van de totale uitval in de
bachelor. Dat betekent dat niet-succesvolle studenten eerder stoppen. Het diploma-rendement wordt echter ook niet beter.
• Bij een onderzoek dat is gedaan onder studenten van een universiteit blijkt dat de student na een negatief BSA met
hetzelfde succes de opleiding aan andere instelling vervolgt.
• Na een negatief BSA zijn studenten vooral succesvol bij een andere opleiding als er goede begeleiding is bij het
doorverwijzen.

Eerste (onderzoeks)resultaten uit verkennend onderzoek Fontys Hogescholen

• 60 EC zou kunnen leiden tot het wegsturen van potentieel geschikte professionals.
• Een lage norm werkt onvoldoende als stok achter de deur.
• Een kwalitatieve norm, heeft mogelijk tot gevolg dat:
- het beter aan de student uit te leggen is
- het een eenduidige visie in het docententeam stimuleert (waar leiden we toe op?)
- en dat die visie beter doorleefd is, zodat ook de beoordelingen van docenten meer op één lijn komen
(kalibreren).

De herijkte communicatie is te vinden op de portal van de dienst Studentvoorzieningen.