Bindend Studie Advies

OpleidingFontysbreed
ThemaAansluiting, Oriƫntatie & Matching
Soort Evidence informed
DoelgroepEerstejaars studenten
ContactpersoonRosemarie Moonen

Fontys wil studenten optimaal ondersteunen in hun studieloopbaan. Tijdige informatie over het verwachte studeersucces en een goede ondersteuning bij nieuwe keuzes horen daar bij. Om dit te bereiken zijn voor dit project de volgende projectresultaten geformuleerd:

1.    Het verbeteren en personaliseren van de schriftelijke/online communicatie over de BSA (tijdigheid, inhoud en toon);
2.    Het effect van de huidige BSA binnen Fontys op eerstejaars studenten middels onderzoek (doorvertaling universitair onderzoek naar hbo);
3.    Het inventariseren van landelijke ontwikkelingen en experimenten rondom de BSA in het hbo;
4.    Het monitoren van een drietal pilots binnen Fontys: HRM en TP (norm/geen norm), HBO-ICT (maatwerkklassen) en Technische Bedrijfskunde (ontwikkeling over de jaren na opschaling naar 60 EC);
5.    Adviesrapport op basis van 1 t/m 4.

Doel en doelgroep

Eerstejaars studenten tijdig en kwalitatief voorbereiden op het bindend studieadvies.
Fontysorganisatie adviseren over inrichting BSA op basis van evidence informed informatie.


Belangrijkste randvoorwaarden

Instituten volgen het geschetste proces en hanteren de aangereikte voorbeelden.
Te monitoren pilots geven inkijk en inzicht in proces en resultaten.

Werkend principe

Zittende student ontvang tijdige en kwalitatief rijke informatie over studievoortgang gerelateerd aan de BSA.

De Fontysorganisatie ontvangt een evidence informed advies over de wenselijke invulling van het BSA proces.


Belangrijkste opbrengsten

Kwalitatief goed ingericht proces rondom BSA.
Evidence informed advies over hantering BSA Fontys irt landelijke ontwikkelingen.