Dialooginstrument studentcoaching

OpleidingFontysbreed, pilot
ThemaStudentcoaching
Soort Instrument om kwaliteit van studentcoaching in kaart te brengen
DoelgroepOpleidingscommissie, Studentcoach-coördinatoren en MT
ContactpersoonDimphy Hooijmaijers

Het dialooginstrument geeft op basis van stellingen inzicht in hoe studenten en docenten de huidige kwaliteit van de coaching ervaren en hoe belangrijk ze de verschillende aspecten vinden.

Doel en doelgroep

Opleidingscommissie, Studentcoach-coördinatoren en MT

Sfeerafbeelding Fontys

Belangrijkste opbrengsten

Inzicht in de kwaliteit van de coaching

Een verbeterplan

Betrokkenheid van studenten

Versterken van de medezeggenschap binnen het instituut door ze een rol in het proces en in de monitoring te geven

Werkend principe

Op basis van stellingen inzicht krijgen in hoe studenten en docenten de huidige kwaliteit van de coaching ervaren en hoe belangrijk ze de verschillende aspecten vinden.

Door deze gegevens met elkaar in verband te brengen in een spindiagram, ontstaat een mooi beeld op basis waarvan de dialoog over de kwaliteit gevoerd kan worden. Vervolgens wordt op basis van deze gegevens verwoord waar de opleiding trots op is en waar men kansen ziet. Voor de kansen wordt een verbeterplan opgesteld dat door de opleidingscommissie gemonitord kan worden op voortgang en het behalen van het gestelde einddoel.

Belangrijkste randvoorwaarden

Het gesprek wordt gevoerd met studenten en docenten die op dit moment betrokken zijn bij studentcoaching of studieloopbaanbegeleiding.

Het verbeterplan kan worden gemonitord door de opleidingscommissie.