Warm Welkom

OpleidingFontysbreed
Themastudentcoaching en oriëntatie, matching en toelating
Soort Project/experiment vanaf voorjaar 2019
DoelgroepScholieren, eerstejaars studenten
Contactpersoone.tonnaer@fontys.nl

Een goed begin is het halve werk

De overgang van het vo (voortgezet onderwijs) of mbo naar het hbo is een kwetsbare schakel in de studieloopbaan. Uit analyse blijkt dat redenen van studenten om het hbo in de eerste semester verlaten in de meeste gevallen de volgende zijn:

  • een verkeerde studiekeuze
  • een andere verwachtingen van het studeren hebben: niveau, vereiste vaardigheden etc.
  • een gebrek aan sociale integratie
  • vanwege persoonlijke omstandigheden.

In het project Warm Welkom focussen we ons vanaf het moment van aanmelding tot aan de eerst 100 dagen van de student. Uit onderzoeken rondom studiesucces wordt zichtbaar dat deze periode heel belangrijk is voor de student om te ervaren of de studie bij hem of haar past en dat met goede begeleiding uitval voorkomen kan worden.

Hoe gaan we hier mee aan de slag?

  1. Door communicatie met de aankomende en startende student te verbeteren en deze te personaliseren.
  2. Door aankomende studenten een realistische hbo ervaring aan te bieden, ze hierop te laten reflecteren in combinatie met een een warm welkom bij de opleiding (Upgrade studiekeuzeactiviteiten en Studiekeuzecheck 2.0).
  3. Studenten de eerste 10 weken goed laten landen door relevante informatie op het juiste moment aan te bieden.
  4. Inzetten op de sociale integratie al vanaf de introductie.
  5. Studenten te laten reflecteren op de eerste 10 weken en extra te ondersteuning aan te bieden waar nodig.

In samenhang

Het project Warm Welkom wordt in samenhang opgepakt met:

Het project Upgrade Studiekeuzeactiviteiten. Hier worden representatieve online en offline activiteiten voor de poort (door)ontwikkeld, die gericht zijn op een realistische hbo-ervaring.

Het project Studiekeuzecheck 2.0, waar we inzetten op reflectie op het studiekeuzeproces en de verwachtingen van de studie gecombineerd met een warm welkom.

Het project Startthermometer, een online reflectie-instrument dat de student al na de eerste lesweken en tentamens stil laat staan bij de eerder gemaakte studiekeuze en de eerste opgedane ervaringen. Op basis van enkele factoren uit de Startthermometer is het mogelijk om al na de eerste lesperiode 50% van de uitvallers en 80% van de blijvers na het eerste jaar juist te voorspellen. 

Maatwerk per opleiding

Betrokkenheid van de instituten, met namen inzet van docenten, studentcoaches en medewerkers van bedrijfsbureaus is hierbij essentieel. De werkgroep Studiesucces faciliteert naast formats en communicatiemiddelen, professionalisering van studentcoaches en best practises ook advies bij instituten voor specifieke problematieken.

Momenteel zijn er binnen Fontys enkele pilots gaande. Begin 2020 worden op deze pagina de inzichten gedeeld.

Sfeerafbeelding Fontys
Klik hier voor vergroting

Fontys helpt studenten, maar ook studentcoaches

Binnen Fontys zijn er tal van mogelijkheden om studenten te helpen met hun persoonlijke omstandigheden of twijfels. Ook kunnen we met studentcoaches aan de slag met studentenwelzijn.

Sfeerafbeelding Fontys

Doelgroep

Eerstejaarsstudenten vanaf inschrijving tot aan de eerste 10 weken van hun studie.

Belangrijkste opbrengsten

De kans op studiesucces te verhogen, door vroegtijdig te signaleren of de student op de plaats zit. De juiste verwachtingen en vaardigheden bezit voor deze studie.

Door vroegtijdig door te verwijzen naar een andere studie bij Fontys of via Fontys helpt begeleiding aan te bieden wordt de kans op uitval verminderd.

Werkende principes

Inzetten op binding tussen studenten en met docenten in de eerste 10 weken om studenten snel te laten landen en studiesucces te verhogen.

Relevante informatie op de juiste momenten aanbieden.

Persoonlijke begeleiding van studenten om vroegtijdig te kunnen ondersteunen.

Reflecteren op de eerste 10 weken en doorverwijzen waar nodig.

Bronnen/beeldmateriaal

Deci, E., Ryan, R. (2002), Overview of Self-Determination Theory: An organismic Dialectical Perspective, in Handbook of Self-Determination Research, p. 3-34, Rochester.

Dennis, J.M., Phinney, J.S., & Chuatecom, L.I. (2005). The role of motivation parental support, and peer support in the academic success of ethnic minority first-generation college students. Journal of College Student Development, 46(3), 223-236.

Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: een stelselmatig struikelblok. In R. van Schoonhoven, J. Maarse, & F. Studulski (Eds.), Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo (pp. 45-56). Utrecht: Sardes.

Fontys Hogescholen. (2016). Fontys Focus 2020. Gedownload op 12 september 2018 van https://fontys.nl/Over-Fontys/Wie-zijn-wij/Onze-ambities.htm

Fontys Hogescholen. (2016). Fontys Focus Student. Gedownload op 12 september 2018 van https://fontys.nl/Over-Fontys/Wie-zijn-wij/Onze-uitgangspunten/Beleidsagendas.htm

Fontys Hogescholen (2017). Fontys Waardenset. Gedownload op 12 september 2018 van https://fontys.nl/Over-Fontys/Wie-zijn-wij/Onze-ambities.htm

Meens, E.E.M. (2018). Motivation: Individual differences in students’ educational choices and study success. (Doctoral dissertation). Tilburg University.
Meens, E. E.M., & Bakx, A. W. (2019). Student teachers’ motives for participating in the teacher training program: a qualitative comparison between continuing students and switch students. European Journal of Teacher Education, 1-25.

Meens, E.E.M., Bakx, A.W.E.A, & Denissen J.J.A. (submitted). The association between students’ academic need satisfaction and their motivation: the longitudinal change and stability of motivational profiles during a transition.

Oosterwijk, L. (2019). Factsheet Fontys Hogescholen Onderzoek naar vier factoren die zorgen dat studenten blijven.