Warm Welkom

OpleidingFontysbreed
Themastudentcoaching en oriƫntatie, matching en toelating
Soort Project/experiment vanaf voorjaar 2019
DoelgroepScholieren
Contactpersoone.tonnaer@fontys.nl

De overgang van het voortgezet onderwijs of het MBO naar het HBO is een kwetsbare schakel in de schoolloopbaan. Uit analyse blijkt dat de redenen van studenten die het HBO in de eerste semester verlaten verkeerde studiekeuze, andere verwachtingen van het studeren en persoonlijke omstandigheden zijn.

Door het inzetten op het verbeteren en personaliseren van communicatie met de aankomende en startende student en het begeleiden in combinatie met goede begeleiding tijdens deze startperiode wil Fontys de student een warm welkom heten. Door in te zetten op signalering wil Fontys onnodige uitval terugdringen.

Doel en doelgroep

Het doel is om de sociale integratie van studenten te bevorderen, zodat zij hun vraagstukken omtrent studiekeuze, studeren en persoonlijke omstandigheden tijdig met hun studentcoach kunnen bespreken.

In samenspraak wordt dan gekeken wat de student verder helpt om succesvol te kunnen studeren.Studenten die zich bij Fontys aanmelden en starten met hun opleiding.

Werkend principe

Persoonlijk contact met de studenten

Begeleiding van studenten

Belangrijkste opbrengsten

Bij aangemelde en startende studenten die het potentieel hebben om succesvol hun HBO-opleiding te kunnen doorlopen de sociale en academische integratie te verhogen. Dit uit zich door tevredenheid bij de studenten, het ervaren van meer (sociale) binding en terugdringen van uitval.

Bronnen/beeldmateriaal

Deci, E., Ryan, R. (2002), Overview of Self-Determination Theory: An organismic Dialectical Perspective, in Handbook of Self-Determination Research, p. 3-34, Rochester.

Dennis, J.M., Phinney, J.S., & Chuatecom, L.I. (2005). The role of motivation parental support, and peer support in the academic success of ethnic minority first-generation college students. Journal of College Student Development, 46(3), 223-236.

Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: een stelselmatig struikelblok. In R. van Schoonhoven, J. Maarse, & F. Studulski (Eds.), Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo (pp. 45-56). Utrecht: Sardes.

Fontys Hogescholen. (2016). Fontys Focus 2020. Gedownload op 12 september 2018 van https://fontys.nl/Over-Fontys/Wie-zijn-wij/Onze-ambities.htm

Fontys Hogescholen. (XX). Fontys Focus Student. Gedownload op 12 september 2018 van https://fontys.nl/Over-Fontys/Wie-zijn-wij/Onze-uitgangspunten/Beleidsagendas.htm

Fontys Hogescholen (2017). Fontys Waardenset. Gedownload op 12 september 2018 van https://fontys.nl/Over-Fontys/Wie-zijn-wij/Onze-ambities.htm