FeedPulse en GrowFlow

Sfeerafbeelding Fontys

Jos Speetjens

12 maart 2021

j.speetjens@fontys.nl

Promo video GrowFlow

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

promo video Feedpulse

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Het verschil tussen docentfeedback en peerfeedback

Binnen Fontys zijn een aantal feedback tools in gebruik. Twee daarvan winnen duidelijk terrein en zijn potentiële kandidaten om opgenomen te worden in de digitale leeromgeving. Om te helpen bij de keuze van één van de tools hier een vergelijk.

De plaats van feedback in leren hoef niet meer beschreven te worden dat hebben al vele anderen gedaan. Het verschil tussen feedback van peers en van docenten en/of experts is minder uitgewerkt. In elk onderwijs model is het van belang dat experts feedback geven. Dit is vaak product of taak gericht (Hattie en Timperly 2007). Experts hoeven geen plek in een tool te krijgen immers dergelijke feedback kan in gesprekken of in de omgeving waarin producten worden ontworpen en taken worden uitgevoerd gegeven worden. Dat geldt ook voor feedback van peers die gericht is op het verbeteren van producten of taakuitvoering. Dit valt voor mij onder de term peerreview.

Pas voor feedback die gericht is op het proces en de zelfregulatie komen de beide tools in beeld. En dan is het onderwijskundig uitgangspunt wel degelijk van belang. Eerder hebben we vanuit iFontys het model met de didactische percelen gepubliceerd (Cornelissen en Speetjens 2020). Hierin geven we aan dat je didactiek en visie op leren meer op het individu of de groep gericht kan zijn.  Schematisch is dit weer te geven volgens het Percelen schema (zie hiernaast).

Binnen het blauwe en rode perceel is de feedback gericht op het individuele functioneren van de student en wordt vooral gegeven vanuit de opleiding. Binnen deze percelen kan FeedPulse goed worden ingezet. De tool is ontworpen om de begeleider van het leerproces feedback te laten geven aan de lerende. De student legt de feedback zelf vast en de docent checkt achteraf of de student de feedback begrepen heeft zoals die bedoeld was. Deze feedback gaat dan vooral over het proces en de zelfregulatie. De docent zet hierbij de norm vanuit de leeruitkomsten (leerdoelen of competenties). Bij een volgende moment wordt opnieuw in een gesprek teruggegrepen op de feedback en wat de student ermee gedaan heeft. Door middel van smileys kan de begeleider aangeven of hij/zij vindt dat de lerende vooruitgang heeft geboekt. Dit wordt in de tool grafisch weergegeven. De kern van de tool is echter wel dat er steeds gesprekken plaatsvinden waarin feedback, feed-up en feed forward wordt gegeven en dit steeds wordt vastgelegd door de lerende. De rol van de begeleider is hierin leidend en de student volgt. Het leerproces vindt voornamelijk tussen de begeleider en de lerende plaats.

In omgevingen waarin het leren in groepen meer centraal staat (groene en gele perceel) wordt de rol van de peers van belang. Peers geven feedback op zowel proces als zelfregulatie. De tool GrowFlow ondersteunt dit proces. De lerende neemt zelf initiatief om feedback aan de peers te vragen door het invoeren van acties die ondernomen zijn op basis van leeruitkomsten (leerdoelen of competenties). De peers geven feedback op deze acties waarbij ze tevens aangeven wat naar hun mening de impact van de actie was op de voortgang van het groepsproces. In het gesprek wat daarop steeds volgt wordt de betekenis, de kracht en diepgang van de feedback besproken met de begeleider en de peers samen. Het systeem is daarbij ondersteunend doordat dit voor alle betrokkenen zichtbaar is op dat moment. Alle lerenden geven zelf betekenis aan de feedback en formuleren eventuele verbeteringen van zowel het gedrag als de feedback.

Het verschil in de tools zit hem dus vooral in de mate waarin de lerende eigenaar is en blijft van het leerproces. Bij FeedPulse komt de leidende actie vanuit de begeleider als feedback gever. Bij GrowFlow komt de leidende actie vanuit de student zelf in combinatie met de peers. Bij beide tools staat het gesprek over de feedback centraal. Het is voor beide omgevingen van belang dat betekenis wordt gegeven in face-to-face contacten tussen feedback gever en feedback ontvanger. Bij het uitblijven van dat contact wordt FeedPulse een beoordelingsomgeving en blijft GrowFlow al snel leeg of vervuild door oppervlakkige feedback.

Jos Speetjens

iFontys

22-2-2021

Bronnen

Cornelissen A, Speetjens J; Didactische Percelen, Een indeling van didactische modellen bedoelt om tot een verbeterde afstemming te komen. (2020) iFontys

https://fontys.nl/KennisNetwerk/Ontwikkelingen/iFontys/Publicaties.htm

Hattie J, Timperly H; The power of feedback (2007), University of Auckland

http://www.columbia.edu/~mvp19/ETF/Feedback.pdf