Fontys Innoversity update

Feedpulse vs GrowFlow

Het verschil tussen docentfeedback en peerfeedback
Binnen Fontys zijn een aantal feedback tools in gebruik. Twee daarvan winnen duidelijk terrein en zijn potentiële kandidaten om opgenomen te worden in de digitale leeromgeving. Om te helpen bij de keuze van één van de tools hier een vergelijk.

lees het artikel

De permanente bèta (in onderwijs)

Een uitspraak van Richard Bandler die de laatste tijd door mijn hoofd schiet: ‘verwarring is een doorgang naar een andere en nieuwe realiteit’. Het is het moment of de fase waarin je je oude realiteit loslaat en de nieuwe realiteit nog niet helemaal vastgepakt hebt, omdat je nog in het leerproces zit. In onderwijs is er eigenlijk altijd veel in beweging, dus veel verwarring, meestal bij studenten. Nu we thuis zitten opent een nieuwe dimensie en komt daar nog een schepje bovenop. Er heerst verwarring in de gehele organisatie.

Lees de blog op Fontys Blogt

Koffie break met Dries van den Enden

'Ik waardeer heel bewust elke stap in het leerproces'
Dries van den Enden publiceerde onlangs een interessant artikel over de steeds dynamischer wordende (leer)omgevingen. Daar willen we meer over weten! Want voorzichtig lijkt het erop dat, mede door corona, steeds meer docenten afwijken van een reeks hoorcolleges gevolgd door een afsluitend tentamen.

Lees en bekijk de koffiebreak (Surf Communities)

Fontys Innoversity update

Er is een animatie gemaakt waarin het idee van Innoversity uiteen wordt gezet. De animatie is gemaakt door Harm van den Wijngaard (waarvoor grote dank).

bekijk de animatie op YouTube

Beoordelen en kwaliteit in toenemende dynamiek

Door mijn rollen binnen iFontys en O&O kom ik op verschillende plekken in de organisatie, waarin instituten bezig zijn met onderwijsvernieuwing. Een onderwerp wat (logischerwijs) altijd aan bod komt is de wijze van toetsing en de borging van de kwaliteit daarvan. Ik merk dat de omgevingen die worden gevormd steeds meer dynamiek met zich meebrengen.

lees de blog van Dries op Fontys blogt

Goed onderwijs kan niet in hapklare brokken

Al sinds mijn middelbare school voel ik verzet tegen ons huidige onderwijssysteem. Als 11-jarige puber ging ik nog met enthousiasme naar de middelbare school. Ik dacht aan de nieuwe vakken, op de open dag mochten we allerlei leuke proeven doen bij scheikunde en ik was...

Annemarie van den Broek is deelnemer landelijk versnellingsteam ‘Faciliteren en professionaliseren van docenten’

Volgens Annemarie is versnelling in onderwijsinnovatie heel hard nodig, omdat ze merkt dat het ‘opleiden binnen het huidige systeem studenten onvoldoende voorbereidt op het werken en leven van deze tijd. Er is transformatie in het systeem nodig en de veranderende rol van de docent is daarin een cruciale factor, waar volgens Annemarie de komende jaren veel in moet worden geïnvesteerd. Ze heeft een duidelijke visie op veranderingen in het onderwijs. Dat is de aanleiding geweest voor het gesprek tussen Annemarie van de Broek (Fontys Hogeschool kind en Educatie) en Ronald Scheer (Fontys Hogeschool voor Engineering). Het gesprek is beschikbaar als podcast in de serie ‘Toekomst van Onderwijs: oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen’.

lees de blog van Annemarie op Fontys Blogt

Van voorwaarde naar waarde

Tijdens je studie moet je steeds je waarde bewijzen, je kwalificeren, voordat je die kan afsluiten met een diploma. Je bent nog niet af, niet compleet, voldoet nog niet aan de standaard. Een diploma is hiermee een zeer voorwaardelijk papiertje. Toch is er veel discussie over de waarde van het papiertje en de half-waarde tijd in de opgedane “kennis”, laat staan wat er gebeurt met de waarde van een diploma als er een switch gemaakt wordt naar een ander vakgebied.

Lees de blog van Dries op Fontys Blogt

De jungle van termen in onderwijsland

5 juni 2020 Alweer negen jaar geleden begon ik bij Fontys, gestart als een zogenaamde zij-instromer, een docent die praktijk naar het onderwijs haalt, zoals velen die starten bij Fontys. Sinds die tijd heb ik veel over onderwijs geleerd en kan wel zeggen dat het van simpel naar complex is gegaan.

lees het artikel

Fietbekken: docent doe een stapje terug

21 april 2020 Vraag een gemiddelde Fontys-docent waar de werkdruk ligt en hij antwoordt: ik moet zo veel nakijken. Of zou een geschiktere formulering zijn: ik wil zoveel nakijken? Want doen we ons dit zelf niet aan? Kunnen we de student niet zélf verantwoordelijk maken voor de feedback, waardoor wij tijd krijgen voor andere dingen?

lees het artikel

Valsspelen? Schrap de kennistoets!

3 april 2020 Is dit een plek om het over het nieuwe album van Jack Poels (Rowwen Hèze) te hebben? Staan we stil bij die prachtige mijmeringen op die muziekdrager, die de Noord-Limburger met ons deelt, in en rond zijn huis? Indirect. Maar daarbij gaan we in de geest van Poels óók filosoferen over de zin en onzin van toetsing. En over BRON-headlines waar de minachting voor de student vanaf druipt.

lees het artikel

SEAL online

31 maart 2020 Terwijl één Fontysdocent worstelt met zijn college in MS teams en uiteindelijk maar afhaakt, zit een andere docent met drie van de zestien uigenodigde studenten een monoloog af te steken. Vragen aan de deelnemers levert niks op. Hun microfoontjes blijven uit.

lees het artikel

Fontys Innoversity

28 maart 2020 In de Fontys Focus 2020 is de ambitie uitgesproken om te komen tot toekomstbestendig onderwijs en ook in de Kaderbrief 2020 wordt gesproken over een strategische fontysbrede veranderopgave.

De vijf uitgangspunten voor leren, onderwijs in T.E.C.-Skills en de aandacht voor onze maatschappelijke opdracht en hybride leeromgevingen geven aanleiding om tot fundamentele verandering in ons onderwijsproces en mogelijk ook de bedrijfsprocessen te komen.

naar de Innoversity pagina

Didactische percelen

15 maart 2020 De afstemming tussen onderwijs en andere partijen is vaak lastig. Het gaat hierbij niet alleen om IT, maar denk ook aan huisvesting, communicatie en andere voorzieningen en tooling.
De afstemming wordt moeilijk gemaakt, doordat onderwijs als uniform gezien wordt.

download het document

Didactische praktijken afgezet tegen HILL

10 maart 2020 High Impact Learning (HILL) is een populair model (bouwstenen) voor het onderwijs binnen Fontys. Binnen Fontys zijn meerdere opleidingen geïnspireerd door HILL hun curriculum aan het herzien. HILL geeft als model de ruimte om eigen accenten te leggen. Kern van het model is zoeken naar een passend alignement. In het onderstaande overzicht hebben een aantal didactische uitwerkingen afgezet tegen de bouwstenen van HILL.

download het document