Professionele Werkplaatsen

Professionele Werkplaatsen (PW) zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen een hoger onderwijsinstelling en een publieke of private organisatie. PW's zijn fysiek gesitueerd in de beroepspraktijk. Binnen deze authentieke omgevingen leren en werken studenten, professionals, docenten, cliënten en andere betrokkenen nauw samen, zodat alle partijen, de omgeving en de dienstverlening zich voortdurend blijven ontwikkelen. Dit lerend- en onderzoekend samenwerken wordt zo gefaciliteerd dat de belangen van alle betrokkenen gelijkwaardig worden uitgelijnd en vertegenwoordigd in gezamenlijke doelstellingen.

Definitie professionele werkplaatsen

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Klik hier voor oudere nieuwsberichten