Samenhang met interprofessioneel en transmuraal samenwerken

Maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor veranderingen en uitdagingen in de werkcontext vragen om samenwerking tussen verschillende professies en organisaties. Deze interprofessionele en transmurale samenwerking zal invloed hebben op hoe en waardoor adaptieve expertise ontwikkeld zal worden.