Fase 1: literatuurstudie naar PW en praktijkverkenning van PW

Opbrengsten:

  • Overzicht van bestaande instrumenten om PW kwaliteit te beoordelen c.q. te ontwikkelen
  • Werkmodel met dimensies van kwaliteit