Fase 2: zes casestudies waarin PW diepgaander worden onderzocht met actieve betrokkenheid van stakeholders.

Opbrengsten:

  • Een gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijk referentiekader met betrekking tot PW
  • Een verder uitgewerkt model met indicatoren voor kwaliteit als basis voor de ontwikkeling van het instrument