Fase 3: ontwikkeling van een instrument om de kwaliteit van PW te versterken met actieve deelname PW (co-design).

Opbrengsten:

  • Een (zelf)beoordelingsinstrument, dat als doel heeft in kaart te brengen wat de kwaliteit is van een PW op specifieke dimensies via indicatoren.
  • Modulen met bijbehorende instrumenten ter bevordering van de kwaliteit van PW