Projectgroep

Projectgroep

Miranda Snoeren

Projectleider en werkgroepleider onderzoek

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Kevin Theunissen

Projectmanager en werkgroepleider communicatie

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sophie van der Meulen

Adviseur communicatie

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Carla de Kroon

Projectmedewerker

Sfeerafbeelding Fontys

Lydia Habets

Medewerker communicatie

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Werkgroep onderzoek

Michel Duinkerke

Promovendus

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Petra Swennenhuis

Onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sofie Moresi

Onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Jeroen Bovens

Junior onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Danielle Quadakkers

Junior onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sleutelfiguren

Nicole Ebben

Sfeerafbeelding Fontys

Coördinator Sociaal Innovatie Centrum, Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Sfeerafbeelding Fontys

Miranda Snoeren-Teunissen

Sfeerafbeelding Fontys

Teamleider zorginnovatiecentra en -netwerken Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

Sfeerafbeelding Fontys

Petra van den Brand

Sfeerafbeelding Fontys

Coördinator Praktijk, Fontys Hogeschool Sociale Studies

Jeroen Bovens

Sfeerafbeelding Fontys

Coördinator Partnerships Fontys Sportkunde, Fontys Sporthogeschool

Sfeerafbeelding Fontys

Roderick Wondergem

Sfeerafbeelding Fontys

Voorzitter Team Zelfregie bij Fontys Paramedische Hogeschool en docent onderzoeker.

Sfeerafbeelding Fontys

Leonie Steenis

Projectmanager Centra voor pedagogische innovatie (CPI), Fontys Hogeschool Pedagogiek

Sfeerafbeelding Fontys