Kenmerken Professionele Werkplaatsen

Professionele Werkplaatsen kun je definieren aan de hand van 9 kenmerken:

  • Zijn in opzet en intentie duurzame, sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden tussen minimaal een hoger onderwijs en een publieke of private organisatie en zijn fysiek gesitueerd in de beroepspraktijk;
  • Zijn grensorganisaties waarvan betrokken organisaties gezamenlijk eigenaar zijn en aan al deze organisaties verantwoording afleggen;
  • Zijn authentieke leer- en werkomgevingen georganiseerd rondom de dienstverlening van de praktijkorganisatie, waarbij direct contact is met de cliënt en processen, en handelen direct impact he voor de cliënt;
  • Zijn open omgevingen, waarin tenminste studenten, professionals, docenten en cliënten actief zijn en continuïteit van de samenwerking geborgd is door langdurige participatie van enkele betrokkenen in centrale rollen;
  • Bevatten verhoudingsgewijs veel studenten, die fungeren als katalysator van veranderingen in de beroepspraktijk;
  • Dragen direct en indirect bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door continue verbetering van de beroepspraktijk, waarbij betrokkenen hiermee uitgelijnde eigen en gezamenlijke doelen hebben die ze expliciet en continu afstemmen en evalueren;
  • Bevatten bewust vormgegeven rollen, waaronder tenminste die van een vakinhoudelijk rolmodel en een grenswerker, die belangen uitlijnen, activiteiten stroomlijnen en bijdragen aan het creëren van een ontwikkelingsgerichte cultuur;
  • Omvatten activiteiten die grenzen helpen overstijgen in de driehoek onderwijs – onderzoek – beroepspraktijk en bijdragen aan de ontwikkeling van en ontmoeting tussen betrokkenen, omgeving en dienstverlening;
  • Faciliteren een ontwikkelingsgerichte cultuur en een continu en krachtig leerproces voor studenten, professionals en anderen. Dit zodanig dat alle betrokkenen zich kwetsbaar en lerend durven opstellen en betrokkenen op gelijkwaardige en wederkerige manier leren en onderzoekend samenwerken.