Transmuraal Kijken, Leren én Doen

Over het onderzoek


Het project heeft de ambitie om kwalitatief en kwantitatief betere afstemming te realiseren tussen arbeidsmarkt en onderwijs in de regio Midden-Brabant voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en doktersassistenten. Men wil beter aansluiten op de transmurale uitdagingen in de zorg en een duurzaam evenwicht verkrijgen in vraag en aanbod van goed opgeleide en duurzaam inzetbare zorgprofessionals. De professionele werkplaatsen in de regio participeren actief in dit project en werken met elkaar samen over de grenzen van hun organisaties heen.

Voor meer informatie, klik hier.

Sfeerafbeelding Fontys

Meer informatie

Klik voor meer informatie op onderstaande linken.