Artikelen over Project Social Labs

Fontys hecht niet alleen aan kennisdeling over het ontwerp Social Labs binnen Fontys, maar moedigt aan om zo veel mogelijk nieuwe kennis Open Access aan te bieden, zodat ook andere hybride leeromgevingen daarvan kunnen leren. Hiervoor zijn vier middelen ingezet.

1. (Inter)nationale congresbijdragen

Project Social Labs heeft in de periode 2017-2019 tijdens diverse congressen Fontys overstijgend haar bijdrage geleverd aan kennisontwikkeling. Zo heeft Project Social Labs op het goedbezochte internationale onderwijscongres EAPRIL in 2016-2017 en 2018 bijdragen geleverd in de vorm van workshops, presentaties, en ronde tafel gesprekken. Daarmee is kennis gedeeld over ons project in Portugal, Finland en Sloveniƫ. Ook voor het EAPRIL congres van 2019 (Estland) zijn twee nieuwe inzendingen verstuurd: een workshop en een posterpresentatie.

2. Website

Via de website www.sociallabs.nl is wekelijks geblogd over de Projectvoortgang en activiteiten vanuit de Projectgroep. Bekijk deze blogs zeker voor meer interessante links en onderzoeksbevindingen.

3. Tweets

Project Social Labs heeft een eigen twitteraccount. Wil je zelf iets delen over dit onderwerp, gebruik dan de hashtag: #FontysSocialLabs

4. Artikelen

In 2018 zijn in Nederlandse vakbladen twee artikelen vanuit Project Social Labs verschenen. Een artikel, onze literatuurstudie, publiceerden we in Tijdschrift OnderwijsInnovatie. Het andere artikel verscheen later in Tijdschrift TH&MA. Beide artikelen vind je hier.