Contactgegevens labcoördinatoren

Grensoverstijgend samenwerken is één van de strategische doelstellingen van Fontys: “Verwevenheid van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk is onze sleutel tot het succesvol voorbereiden van professionals op wat de toekomstige maatschappij en het toekomstige werkveld vragen” (Fontys Focus 2020, z.j., p. 21). Het Fontys bestuur heeft op 23 mei 2017 met toekenning van het strategisch innovatiebudget aan Project Social Labs laten zien waarde te hechten aan ‘evidence informed’ onderwijsinnovatie en bredere borging van eigen grenspraktijken. Met het financieren van dit project steunt zij niet alleen de pioniers van Fontys die al gestart zijn met vormen van grensoverstijgend samenwerken, zij levert ook kwaliteitszorginspanningen voor het bereiken van de eerder verwoorde strategische doelstelling.

In de Fontys Focus 2020 spreken we uit dat het voor de permanent lerende en onderzoekende professionals onontbeerlijk is dat zij formeel en informeel leren in diverse leeromgevingen (p.6). Fontys experimenteert al enige jaren met verschillende leeromgevingen op de grens van school en werk. Er zijn diverse ‘early adopters’. Het ontbrak ons voorafgaand aan dit onderzoek aan overkoepelende kennis over deze diverse initiatieven. Hierdoor kon Fontys nog niet evidence informed leren van Social Lab initiatieven. Project Social Labs had juist dát als hoofddoel, omdat dit een voorwaarde is om dit soort innovatieve onderwijsinitiatieven te kunnen borgen in ons major onderwijs. De variëteit in verschijningsvormen biedt namelijk veel mogelijkheden om kennis op te doen. Met deze toolkit en alle onderzoeks- en kennisdeelinspanningen die we afgelopen jaren hebben geleverd, hebben we ons steentje bijgedragen aan bekendheid van deze labs, kennis over hun ontwerp en inzicht in factoren die van belang zijn bij succesvol ontwerp, implementatie en borging van de hybride leeromgevingen van Fontys. Hoewel er dus veel te lezen is, is een goed gesprek met de coördinatoren van deze labs helpend voor anderen die van plan zijn een social lab te starten of stappen willen maken in hun doorontwikkeling. De vijf labs die hebben deelgenomen aan het casestudieonderzoek van Project Social Labs zijn elk op hun eigen manier ‘pareltjes’ waar veel geleerd van kan worden. Zowel van hun best practices als van hun best failures. Schroom dus niet en neem contact op met de coördinatoren als je vragen hebt over hun social lab. Hier vind je een lijst met contactgegevens.

Data Driven Business Lab (Mens & Maatschappij)

Coördinator: Dries van den Enden

E-mail: d.vandenenden@fontys.nl

Tel.: 06-12505332

Website: https://fontys.nl/Studeren/Minoren/Data-Driven-Business-Lab.htm
Factsheet: Data Driven Business Lab

Condor

Coördinator: Roy Mevissen

E-mail: r.mevissen@fontys.nl

Waarnemer: Cécile Hibbeln

E-mail: c.hibbeln@fontys.nl

Tel: 08850-82267

Website: https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Journalistiek-voltijd/Inhoud-opleiding/Condor-1.htm

Factsheet: Condor

Partnerschap Opleiden in de School

Coördinator: Caroline Wijmans-Vollaard

E-mail: c.wijsman@fontys.nl

Tel.: 08850-78631

Website: https://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/

Factsheet: Partnerschap Opleiden in de School

GreenTech Lab

Coördinator: Marcel Roosen

E-mail: marcel.roosen@fontys.nl

Tel.: 08850-78422

Website: https://fontys.nl/greentechlab/ en http://boerzoektengineer.nl/

Factsheet: GreenTech Lab