Factsheets

Om meer inzicht te krijgen in de gepercipieerde succes-en faalfactoren van social labs heeft Project Social Labs in 2018 vijf casestudieonderzoeken uitgevoerd bij social labs uit verschillende domeinen in onze organisatie. Bij:
1) Data Driven Business Lab (Mens & Maatschappij),
2) GreenTechLab (Techniek),
3) Condor (Economie),
4) Partnerships Fontys Sportkunde (Mens & Maatschappij) en
5) Partnerschap Opleiden in de School (Educatie).

De resultaten van deze casestudies zijn vertaald naar caseverslagen die de coördinatoren van de labs hebben ontvangen. Het is aan hen dit al dan niet verder te verspreiden. Heb je specifieke interesse in deze caseverslagen, neem dan contact op met de labcoördinatoren. Hun contactgegevens vind je hier op het Fontys Kennis Netwerk.

Samenvattingen van deze vijf casestudies zijn wel breed deelbaar. Van iedere casestudie is een factsheet gemaakt waarin de belangrijkste bevindingen worden teruggekoppeld. Hier vind je per casestudie antwoord op de drie vragen die centraal stonden in deze onderzoeken.
1) Wat zijn de ontwerpprincipes van het lab?
2) Hoe wordt het leren en werken binnen het lab ervaren?
3) Hoe kan de kwaliteit van het lab versterkt worden.
Deze factsheets geven rijke informatie over deze vijf ‘early practices’ die kan bijdragen aan succesvol ontwerp, implementatie en duurzame borging van andere hybride leeromgevingen.
De factsheets vind je hier.