Hulp bij de doorontwikkeling van je Social Lab

Ben je een hybride leeromgeving gestart of loop je rond met het idee een social lab te ontwerpen, dan is het nuttig het gesprek aan te gaan met pioniers die jou zijn voorgegaan. Een lijst met contactgegevens van labcoördinatoren vind je in deze toolkit. Deze lijst is niet uitputtend. Het gaat hier enkel om de gegevens van de social labs die deelnamen aan het verdiepend casestudie-onderzoek van Project Social Labs.

Benieuwd naar anderen die je kunnen vertellen over hun ervaringen? Leg dan je vraag neer bij Project Social Labs en wij brengen je in contact met de juiste personen.

In deze Toolkit staan diverse bronnen die je kunnen helpen bij het ontwikkelen of doorontwikkelen van je social lab. Wil je graag sparren, je ideeën spiegelen, participeren in onderzoek of heb je behoefte aan specifieke hulp bij succesvol ontwerp van je lab, neem dan contact op met sociallabs@fontys.nl. We zoeken dan samen naar een passende ondersteuningsstructuur voor jouw vraag.

Contactgegevens Projectgroep Social Labs

Website: www.sociallabs.nl

E-mail: sociallabs@fontys.nl

Projectmanager: Maria Custers
E-mail: m.custers@fontys.nl

Mob: 06 18419399

Projectmedewerkers

Maud Hendrickx, E-mail: m.hendrickx@fontys.nl

Miranda Snoeren, E-mail: m.snoeren@fontys.nl

Jeroen Bovens, E-mail: j.bovens@fontys.nl

Sofie Moresi, E-mail: s.moresi@fontys.nl

Expertise vanuit Fontys Hogescholen

Wil je niet met een van de early adopters spreken, maar spreek je liever met beleidsmedewerkers, projectleiders of onderzoekers die gespecialiseerd zijn in hybride leeromgevingen, dan zijn de onderstaande contactgegevens interessant

Steun vanuit de dienst O&O

Consultant hybride leeromgevingen
Tjerk Riemers

06 283 77 913
t.riemers@fontys.nl

Project WIN

Begin 2018 is het vierjarige WIN-project (Werkplaats Instrument) gestart vanuit het Domein Mens & Maatschappij van Fontys. Het hoofddoel van het project is de continue ontwikkeling van professionele werkplaatsen, een speciaal type grenspraktijk. Het project werkt toe naar een (zelf)beoordelingsinstrument voor de kwaliteit van de samenwerking in dit soort grenspraktijken. Dat kan nuttig zijn voor hybride leeromgevingen. Benieuwd naar? Kijk dan eens op de website of neem contact op.

Projectleiders: Kevin Theunissen, mail: k.theunissen@fontys.nl en Miranda Snoeren, mail: m.snoeren@fontys.nl

winproject@fontys.nl

Lectoraat Integratief Opleiden en Boundary Crossing

Binnen het Educatieve Domein houdt lector Frank Crasborn zich binnen het lectoraat Integratief Opleiden en Boundary Crossing eveneens bezig met onderzoek naar grensoverstijgende samenwerking, maar dan specifiek voor opleiders: Vanuit dit perspectief wil het FLOS-lectoraat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van en onderzoek naar een integratieve opleidingsdidactiek die in opleidingstrajecten voor leraren verschillende ‘werelden’ krachtig met elkaar verbindt.
Lector: Frank Crasborn

Website: Lectoraat Integratief Opleiden en Boundary Crossing

08850 79568
f.crasborn@fontys.nl

Expertise buiten Fontys Hogescholen

Ook buiten Fontys Hogescholen wordt volop gewerkt en geleerd aan grensoverstijgend samenwerken. Onderzoekers die actief zijn op dit terrein zijn onder meer: Loek Nieuwenhuis (HAN), Aimée Hoeve (HAN), Ilya Zitter (HU), Erice Bouw (HU), Carla Oonk (Wageningen Universiteit), Petra Cremers (Hanze Hogeschool) en Erica Aalsma (De Leermeesters).

Ilya Zitter leidt vanuit de Hogeschool Utrecht een Onderzoekswerkplaats waaraan ontwerpers/onderzoekers vanuit het hele land deelnemen. Meer informatie hierover is te vinden op de website: Ontwerpen beroepsonderwijs