Onderzoeksrapport Project Social Labs

Praktijken op het grensvlak van school en werk zijn sterk in opkomst. Over hun ontwerp is nog weinig bekend, zowel landelijk gezien als binnen Fontys Hogescholen. Fontys heeft er, gekoppeld aan de strategische visie: Fontys Focus 2020, voor gekozen strategisch innovatiebudget toe te kennen aan een 2 jaar durend onderzoeksproject naar deze hybride leeromgevingen: de social labs van Fontys. In dit project is inzicht opgedaan over het design van bestaande social labs alsmede de succes-en faalfactoren, zodat Fontys op basis hiervan social labs succesvol kan ontwerpen, implementeren en duurzaam borgen in het major campusonderwijs. Centrale vraag was: Welke factoren zijn van belang voor het succesvol ontwerpen en implementeren van social labs? Het onderzoeksproject is onderverdeeld in twee deelstudies: een brede inventarisatie van de ontwerpkenmerken van social labs, uitgevoerd bij 22 social labs en een multipele casestudie bij vijf social labs. Daarna zijn succes-en faalfactoren van de labs crosscase geanalyseerd. De resultaten van beide deelstudies zijn verpakt in een onderzoeksrapport.
Dat rapport vind je hier.

Onderzoeksrapportage Social Labs (download pdf)